כניסה הרשמה צור קשר

יוסדרו תקנות לקיום עבודות בנייה ספציפיות ללא מנהל עבודה

 

עודכן ב:29/11/2018

 

משרד העבודה והרווחה בוחן תיקון לתקנות לפיו יוגדרו סוגי עבודות בנייה, שאינן מורכבות ובהן סיכוי בטיחות מופחתים, במסגרתן לא תחול חובה למנות מנהל עבודה.
 
צעד זה עתיד לאפשר לקבלנים העוסקים בעבודות שיפוצים מסויימות ולקבלנים העוסקים בעבודות פשוטות במהותן כדוגמת החלפת ריצוף, צביעה, עבודות גבס, אינסטלציה לבצען לחסוך בעלויות הנובעות מהצורך בהעסקת מנהל עבודה לפי הנדרש בתקנות היום.

 

שלח להדפסה