כניסה הרשמה צור קשר

רשימת תיוג חדשה בנושא פיגומי זקפים

 

עודכן ב:23/06/2019

 

על פי התיקון האחרון של תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח -1988, החל מיום 27.7.2019 כל פיגומי הזקפים שגובהם עולה על 30 מ' נדרשים לעמוד בדרישות תקן ישראלי  1139 חלק 1.
 
על מנת לפשט ולהקל בתהליכי אישור של פיגומי זקפים (הן המיובאים והן המיוצרים) יזם מכון התקנים רשימת תיוג  שנועדה לשמש ככלי עזר  במילוי הדרישות של התקנות. ברשימת התיוג מצוין מול כל סעיף, הסעיף הרלבנטי בתקן. כך ניתן לבצע ביתר קלות את הפעילות הנדרשת להוכחת התאמת הפיגום לדרישות  התקן.

ראו מצורפים בזה:

 

מקור:שלום ויסמן, מרכז מידע, המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

שלח להדפסה