כניסה הרשמה צור קשר

חדשות

פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים

 

עודכן ב:24/05/2020

 

המוסד לבטיחות ולגיהות (להלן: "המוס"ל") - פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית.

המוס"ל מזמין בזאת, מועמדים מתאימים, בהכשרה של: מהנדס / הנדסאי (מכונות/ חומרים/ אזרחי/ חשמל), עו"ד / משפטן, רופא תעסוקתי וכימאי,
להגיש בקשה להיכלל במאגר המרצים של המוס"ל.

הבקשה להיכלל במאגר המרצים ניתנת לעיון ולהורדה באתר המוס"ל באינטרנט, בכתובת: https://www.osh.org.il/heb/projects

את הבקשה החתומה, על נספחיה, יש לשלוח לכתובת דוא"ל Tomers@osh.org.il

המוס"ל אינו מתחייב לקבל בקשה כלשהי ו/או להתקשר בהסכם עם כל מציע/ה. פניה זו אינה מוגבלת בזמן וניתן להגיש פניות על פיה כל עוד פניה זו מפורסמת באתר האינטרנט של המוס"ל . לשאלות הבהרה בקשר לפניה זו ניתן לפנות אל תומר שוסטר בדוא"ל: Tomers@osh.org.il

 

שלח להדפסה