כניסה הרשמה צור קשר

מנוע חיפוש חדש לאיתור נותני שירות - בעלי תפקידים בבטיחות ובבריאות בעבודה

 

עודכן ב:11/06/2020

 

דף נותני שירות של מינהל הבטיחות עבר מתיחת פנים, בהתאם לסעיף 173ח לפקודת הבטיחות בעבודה. הדף מציג את המרשם הכללי של בעלי התפקיד בבטיחות ובבריאות התעסוקתית שבהסמכת המשרד וכן 2 מנועי חיפוש: לאיתור נותני שירות ולאיתור מוסד מוסמך.

באמצעות מנועי החיפוש החדשים, יוכלו המשתמשים לאתר ולוודא תקפותו של בעל תפקיד או מוסד מוכר בתחום הדרוש לו ולצפות בהסמכות ובניסיון שיש לאותו אדם/חברה. בהתאם למידע שבידיו, יוכל לקבל המשתמש החלטות מושכלות, באשר להתאמתו של נותן השירות לעבודה או להכשרה שהוא מבקש לבצע באמצעותו.

הטמעת מרשם מינהל הבטיחות באתר האינטרנט של המשרד היא עוד נדבך בפעולות להגברת השקיפות הציבורית, הנוגעת לתחומים עליהם אמון המינהל והיא מעניקה אפשרות לציבור לעקוב אחר פעולות המינהל בתחום הכשרת והסמכת בעלי התפקיד והיקפן של תוצאות פעולות אלה.

  • איתור נותן השירות מתאפשר לפי שם בעל התפקיד, מספר מזהה, מס' רישיון המינהל, סוג נותן השירות וסוג ההסמכה המתאים וכן ישוב מגורים.
  • ניתן לחפש לפי שדה יחיד או בקומבינציות שונות של שדות החיפוש.
  • למשתמש יוצגו תחילת תוקף ההסמכה ומועד סיומה, מינויים במקומות עבודה בהווה ובעבר.
  • לממונים על הבטיחות מתאפשרת הפקה של אישורי הכשירות
  • נותן שירות שיבקש לבצע עדכון או שינוי בפרטי מירשם מינהל הבטיחות, יוכל לפנות באמצעות טופס עדכון פרטים, המצוי בדף נותני השירות החדש. לפרסום>>>

 

מקור: אתר השירותים והמידע הממשלתי.

 

שלח להדפסה