כניסה הרשמה צור קשר

התחדשנו - ציוד מתקדם למדידות קרינה בלתי מייננת במוסד לבטיחות ולגיהות

 

עודכן ב:20/04/2021

 

רַגָש (פרוב) למדידת שדה חשמלי בתדרים גבוהים, לתחום התדרים 100 מגה-הרץ עד 90 ג'יגה הרץ נרכש לאחרונה. רגָש זה הוא בעל יכולת מדידה בתדרים מהגבוהים ביותר האפשריים כיום ע"י ציוד מדידה במערכות מסוגו. הרגש יאפשר בחינה של סיכוני חשיפה לקרינה מציוד מתקדם בתדרים גבוהים, כגון מערכות תקשורת ומכ"מים בתדרים גבוהים, הדור הסלולרי החמישי ומערכות הפועלות בתחום הגלים המילימטריים (גמ"ם).
רַגָש (פרוב) למדידת שדה חשמלי בתדרים גבוהים
 

למוסד לבטיחות ולגיהות יש כעת יכולת "לכסות" את ספקטרום הקרינה הבלתי מייננת באופן נרחב ורציף, החל מתחום התדרים הנמוכים מאוד ועד לתדר 90 גי'גה הרץ, ולהעריך את סיכוני החשיפה לקרינה בתעסוקה גם מציוד מתקדם וחדשני. ברשות המוס"ל ציוד מדידה מהמתקדמים מסוגו, המאפשר מדידה מקצועית הן בתדרים שכיחים והן בתחומי תדר ייחודיים, המאפיינים ציוד מתקדם.

עוד נרכש ע"י המוס"ל גלאי אישי מתקדם למדידות קרינה, בעל יכולת ניתוח ספקטרלי. הגלאי יכול לזהות את תדרי השידור ולאבחן חשיפות ממקורות קרינה שכיחים - תחומי קרינה תעשייתיים, מדעיים ורפואיים (ISM), תדרי הסלולר השונים, תחנות רדיו, WiFi ועוד. הגלאי יאפשר לנתח חשיפות ממקורות לא מוכרים בסביבות עבודה ולדעת את תרומתם היחסית לחשיפות העובדים והתחקוּת אחר חשיפות של עובדים במקומות ובתהליכים שונים. עוד ניתן לבחון באמצעותו את תרומת החשיפות ממקורות עדכניים (דוגמת הדור הסלולרי החמישי). לגלאי זה פוטנציאל רב לחקר החשיפות הסביבתיות והאישיות, גם באופן ארוך טווח, ולמתן מענה יישומי ומחקרי שלא היה אפשרי עד כה באמצעות מכשור מדידה נייד רחב סרט.

 
גלאי אישי מתקדם למדידות קרינה, בעל יכולת ניתוח ספקטרלי


המוסד לבטיחות ולגיהות מציע מגוון רחב של סיוע מקצועי למקומות העבודה בתחום הקרינה הבלתי מייננת – מדידות קרינה, הרצאות וימי עיון, מידע ומענה לשאלות.

למידע נוסף:
  • מדור קרינה בלתי מייננת באתר האינטרנט של המוס"ל - OSH.
  • ר' תחום קרינה בלתי מייננת, ד"ר אמנון דבדבני – AmnonD@osh.org.il, 054-9205204

 

מקור: ד"ר אמנון דובדבני, ראש תחום קרינה בלתי מייננת, המוסד לבטיחות ולגיהות
.

 

שלח להדפסה