כניסה הרשמה צור קשר

היכן מצוין בתחיקה לגבי חובת לבישת ביגוד בעל ניראות גבוהה כגון אפוד זוהר?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 58474  |  01/09/2020

 

חובת לבישת ביגוד בעל ניראות גבוהה מופיעה בתחיקה במקומות הבאים:

א. תחיקת הבטיחות בעבודה על פי: "
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997", תוספת (תקנה 3) סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה, סעיף 13:
 
טור א'
איבר הגוף
הטעון הגנה
טור ב'
עבודות ותהליכים מסוכנים
טור ג'
סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
13. הגנה כל הגוף מפני פגיעה של כלי העבודה 13.1 עבודות שדורשות הבחנת מרחק של המצאות העובדים באתר העבודה כגון:

13.2 עבודות בכבישים, מדרכות ומסילות ברזל ובשוליהם - כגון סלילה ואחזקה, צביעה ופיקוח, התקנה ואחזקה של אמצעים ואבזרים;

13.3 וכן עבודות פינוי אשפה, נקיון ואיסוף אשפה, הסרת מכשולים ומטרדים אחרים בכביש והכוונת תנועה בכביש.
ביגוד מחזיר אור או חלקי ביגוד מחזירי אור;

ב. בנושא תחבורה - חובת שימוש באפוד זוהר - פקודת התעבורה, קיימת חובת שימוש באפוד-זוהר - ע"י נהג/יורד מרכב בדרך. זאת על מנת למנוע פגיעה ע"י רכב חולף עקב אי - הבחנה. ע"פ: פקודת התעבורה, סעיף 65ב'  (חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 69), התשס"ה - 2005).

ג. באתר עבודה/בנייה  עם נראות נמוכה יש להבליט את העובדים המסתובבים בשטח מפני פגיעה לדוגמה, של ציוד מכני או רכב המסתובב/נמצא בשטח, פעילות של עגורנים.
בתקן הבא נדרשים האתתים ו/או העניבן ללבוש בגדים מבליטים, כל שכן הדבר חיוני גם ליתר העובדים. תקן ישראלי־ ת׳יי 4473 חלק 1, כללים לשימוש בטיחותי במכונות הרמה: עגורנים

 

ד. קיימים מקומות עבודה אשר בהם העובדים נדרשים ללבוש ביגוד בעל נראות גבוהה בהתבסס על סקר סיכונים מקומי.
קיים:  ת"י 1258 ביגוד מגן, חלק 4: ביגוד מגן - ביגוד אזהרה בעל ניראות גבוהה . תקן רשמי (נוב' 2009), מתייחס לביגוד המבליט לעין את נוכחות המשתמש בו.
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה