כניסה הרשמה צור קשר

האם תיקון מכונת הרמה מחייבת בדיקת בודק מוסמך לאחר התיקון?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 73029  |  06/09/2020

 

כל תיקון של מכונת ההרמה הקשור לתפקודה התקין, מחייב בדיקת בודק מוסמך חוזרת.

תיקון מכונת הרמה

ככלל, השבת מכונת הרמה לפעילות לאחר תיקון מערכת ההרמה או תיקון מסוג אחר שעלול להשפיע על התפקוד התקין של מערכת ההרמה, תחשב ל"שימוש ראשון" (סעיף 86) ויחייב בדיקתה ע"י בודק מוסמך.

תיקון של מכונת הרמה מתבצע במצבים כדלהלן:

 
  • מכונת הרמה כשלה בביצוע פעולת ההרמה
  • בדיקה שגרתית מפעלית העלתה בעיה שעלולה לגרום לכשל תפקודי או בטיחותי
  • מציאת ליקוי בבדיקה תקופתית של בודק מוסמך
  • השבתת המכונה כתוצאה בשל הוראת השבתה או צו בטיחות. 

מובא להלן סעיפים 7.5 ו- 7.4, מנוהל הסמכה ונוהל עבודה של בודקים מוסמכים לכלי הרמה ומתקני לחץ לפי פקודת הבטיחות בעבודה (עודכן בתאריך 01.06.2008) (נ.ח) התש"ל 1970: 7. תפקידיו של הבודק:
 
7.5 בדיקה חוזרתלאחר שכלי הושבת על פי  הוראת השבתה או צו בטיחות, ייבדק הכלי בשנית, לאחר תיקונו, בידי אותו בודק שגילה את הליקוי, בגינו הוצאה ההוראה או הצו. מפקח עבודה אזורי רשאי לאשר הוכחת התיקון באופן אחר. מפקח העבודה האזורי רשאי לאשר, או לדרוש הזמנת בודק אחר, כאשר הנסיבות מצדיקות זאת.
 
7.4 הודעה על סיכון בהפעלת כליבמקרה של קיום סכנה בהמשך הפעלת הכלי, על הבודק המוסמך, בנוסף לשיגור תסקיר הבדיקה, להודיע על כך באופן מיידי לבעל הכלי וכן למפקח העבודה האזורי, באזורו נמצא הכלי או בוצעה הבדיקה להלן - הוראת השבתה. 

הודעה כאמור תימסר באחת מהדרכים הבאות:
 
  • פקס, עם וידוא קבלתו.
  • טלפון בלווי הודעה בכתב.
  • בדואר אלקטרוני עם אישור קריאה.

בנוסף, יישלח תסקיר הבדיקה גם בדואר כאמור בסעיף 7.3. בהתאם לתסקיר יוצא על ידי מפקח עבודה אזורי צו בטיחות, האוסר על הפעלת הכלי עד לתיקון הליקויים.

בדיקת מכונת הרמה על ידי בודק מוסמך, וקבלת תסקיר בדיקה המאשר כשירותה לעבודה, לא פוטר את המפעל מאחראיות על תקינותה בשל אחזקתה הנכונה, בדיקה יום יומית ועוד, בהתאם להוראות הבטיחות, הוראות היצרן ועוד.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה