כניסה הרשמה צור קשר

מהם הסיכונים בעבודת הלחמה?

 

משיב: יפעת זר   |  מס’ תשובה 75275  |  17/10/2021

 

תהליכי הלחמה מבוססים על שימוש בסגסוגות של מתכות שונות, באחוזים משתנים, ולרוב גם בפלקס (שרף) - חלק אינטגרלי של חוט ההלחמה, או משחת ההלחמה או הלחמת גל. בביצוע ההלחמה העובדים עלולים להיחשף לנדפי המתכות והפלקס ולהשפעות בריאותיות. 

בדרך כלל, יש לפעול על פי הוראות יצרני מערכות ההלחמה וגיליונות הבטיחות של החומרים שבהם משתמשים בהלחמה. 
 
עבודה עם עופרת תיעשה עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983, תקנות אלה מחייבות, בין היתר, עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ובדיקות רפואיות לעובדים אם מתמלאים מספר תנאים המוגדרים בתקנה.
 
מתכות, כגון בדיל ועופרת, המשמשות לרוב בהלחמה, מזיקות. כמו כן, קולופוניום (מרכיב בפלקס על בסיס רוזין) הוא גורם מזיק טעון ניטור עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011. תקנות אלו קובעות, בין היתר, ערכי חשיפה, חובת ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.
 
ערכי חשיפה מרבית סביבתית - תעסוקתית של עופרת, בדיל וקולופוניום:
 
ערכי החשיפה לעופרת - לפי התוספת השנייה של התקנות שלעיל:
 
0.05 מ"ג/מ"ק  - חשיפה משוקללת מרבית מותרת.
0.025 מ"ג/מ"ק - רמת הפעולה.
 
ערכי החשיפה לבדיל - לפי ספר הגיהותנים TLV (ACGIH), המעודכן משנת 2021: 
ערך חשיפה לשרף הקולופוניום - לפי התוספת השנייה של התקנות שלעיל:
 
TWA (8 שעות)  - 0.05 מ"ג/מ"ק.
STEL (15 דקות) - 0.15 מ"ג/מ"ק.
 
רמת הפעולה 0.025 מ"ג/מ"ק
 
בפרסום "הלחמה ידנית", מאת רינה קנוביץ, בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות, קיים מידע על אודות סיכונים בחשיפה למתכות, לפלקס, תחליפים אפשריים, נקיטת אמצעים הנדסיים ושימוש בציוד מגן אישי לצמצום ולמניעת החשיפה, ועוד. 
 
להלן שני מסמכי הדרכה למעסיק של מינהלת הבטיחות והבריאות הבריטית HSE עבור עבודת הלחמה שבה משתמשים בשרף קולופוניום:

אוורור
  • אפשר להוריד את רמות החשיפה לגורמים המזיקים על ידי אוורור מקומי וכללי של מקום העבודה. לרוב, יעיל יותר למנוע את התפשטות העשן על ידי לכידתו בעת היווצרותו באמצעות שאיבה מקומית ומסנן סופח ייחודי למטרות אלה. בחירת מערכת אוורור מתאימה להלחמה רכה מחייבת הערכת סיכונים ותלויה בתהליך עצמו, בגודל ובצורת החלקים המולחמים, בתדירות ובמשך ההלחמה, בטמפרטורת ההלחמה, בעמדת העבודה ובתנוחת העבודה של המַלְחים (לדוגמה, קרבה לפליטת העשן). מערכת האוורור צריכה להיות מתוכננת לאחר סקר סיכונים על ידי מהנדס אוורור שזהו תחום התמחותו. 
  • חומר רקע בנושא אוורור כללי ומקומי נמצא בפרסומי המוסד לבטיחות ולגיהות:
  •  אוורור תעשייתי והיבטים בטיחותיים, מאת מהנדס נועם הררי, קוד ח-008. 
  • בטיחות חשמל בעבודות אלקטרוניקה, מאת ד"ר אלכס טורצקי, קוד ח-104, 2010, פרק שביעי: עבודות הלחמה ידנית. הפרק דן, בין היתר, בסיכונים בעבודות הלחמה ובמערכות יניקה. 
  • ת"י 6210: "אוורור לשמירת איכות אוויר נאותה בתוך בניינים". (זהה לתקן ashrae 62.1 2010). תקן זה מבוסס על תקן האגודה האמריקאית לחימום, קירור ומיזוג אוויר ANCE/ASHRAEל62.1. בתקן קיימות דרישות אוורור, המבוססות על נוכחות מזהמים כימיים, פיזיים וביולוגיים, העלולים להשפיע על איכות האוויר. תקן זה מגדיר דרישות לתכן, להתקנה, להזמנה ולתפעול ותחזוקה של מערכות אוורור ומערכות  ניקוי אוויר. 
* יש לציין כי התקן אינו מחייב.
* את התקן ניתן להשיג במכון התקנים הישראלי, כתובת: חיים לבנון 42, תל אביב יפו, טל 03-646-5154.
 
  • מידע נוסף ניתן בתקן האמריקאי הבא:
NFPA 318, Standard for the Protection of Semiconductor Fabrication Facilities
 
התקן מכסה, בין השאר, את נושא האוורור בהלחמות והבטיחות במפעלי ייצור של מוליכים למחצה. תשומת לבך לפרק 5 מערכות אוורור ופליטה  (Chapter 5 Ventilation and Exhaust Systems). תוכל לעיין בתקן בספריית מרכז מידע.
מוצע שתכנון מערכת אוורור ומיזוג אוויר יתבסס על ממצאי סקר גיהות תעסוקתי סביבתי בחלל העבודה ויבוצע ע"י מהנדס המתמחה בנושא זה, בהתאם להנחיות התקן שלעיל.
הספר Industrial ventilation for design, מהדורה 28, שנת הוצאה 2013, משמש מהנדסים וגיהותנים בתכנון והערכה של מערכות אוורור. בין  היתר, כלולים בו נושאים, כגון הערכת חשיפה, זיהוי וניטור סיכונים – עובד מערכות אוורור; סיכוני בריאות; תכנון ראשוני; עקרונות אוורור; אוורור תעשייתי. אפשר לעיין בספר בספריית המוסד לבטיחות וגיהות בתיאום עם הספרן מר שלום ויסמן, טלפון: 03-5266453.

למידע נוסף: 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה