כניסה הרשמה צור קשר

האם מכשיר סוניקטור (אמבט אולטראסוני) מסוכן לעובדת בהיריון?

 

משיב: יפעת זר   |  מס’ תשובה 72853  |  09/03/2022

 

לא אותר במאגרינו מידע האוסר או מציין מגבלות עבודה עם מכשיר אולטראסוני במהלך היריון, וכן, לא אותרו השפעות רפואיות חד-משמעיות בעבודה עם המכשיר במהלך ההיריון או במקרה של עבודת נשים. מומלץ לבדוק עם יצרן הציוד אם במהלך היריון יש מגבלות בעבודה עם המכשיר הספציפי שעמו עובדים (כולל מרחק עבודה ועוצמות). אם קיים חשש, מומלץ לפנות לרופא הנשים המלווה את ההיריון ולבדוק איתו אם יש צורך בבדיקות רפואיות בשל החשיפה למכשיר. 

גלי קול עוברים את דופנות הרחם, גם אם הם נעשים עמומים במעט (הנחתה של כ-
10-12dB ב-תדר של 4000Hz, אך גידול בעוצמה של כ-2-5dB ב- 250Hz). עם זאת, בשלבים מוקדמים של ההיריון רעשים אלו לא נקלטים על ידי העובר, משום שמנגנון השמיעה שלו מלא בנוזל המשמש כחיץ. ניתן לקרוא עוד על השלכות של רעש במהלך היריון בפרסום של מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות: היריון וגם עבודה – ציפייה בטוחה (ת-196, 2015) (תשומת לבך לעמ' 14-15).

להלן המלצות המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (ארה"ב), CDC:
 
 • להימנע מרעשים גבוהים מ-115dB בתקופת ההיריון. יש לזכור כי ציוד מגן כמו אטמי אוזניים יכול להגן על השמיעה של העובדת, אבל הדרך המניעתית היחידה להגן על העובר מפני רעש היא להתרחק מרמות רעש גבוהות, ככל האפשר. 
 • זעזועים וויברציות – מומלץ כי עובדות בהיריון יימנעו מעבודה שעלולה להיות כרוכה ברעידות בכל הגוף, במיוחד בתדרים נמוכים, או כאלו שבהם הבטן חשופה לזעזועים או לטלטלה. הימנעות ממגע ישיר עם מכשיר הסוניקטור במהלך עבודתו תמנע חשיפה לוויברציות.
 
להלן מידע נוסף כללי עבור עובדים באמבט אולטראסוני:
 
 • עובד יכול להימצא בחדר שבו עובד אמבט אולטראסוני, בתנאי שננקטות כל הוראות הבטיחות הנוגעות להפעלת האמבט ומיגון העובדים. 
 • יש לפעול לפי הוראות הבטיחות של יצרן המכשיר.
 • תחום תדרי רעש אולטראסוני של מכשירים תעשייתיים שונים הוא 16kHz עד 30Mhz, תחום שבני אדם אינם מסוגלים לשמוע. אך ברוב הסוניקטורים מתפתח גם רעש בתחום השמע ולכן, יש לפעול בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984. תקנות אלו קובעות ערכי סף (TLV) לחשיפת עובדים לרעש, סידורי ביצוע מיפוי מפלס הרעש בתחנות העבודה שבהן עובדים חשופים אליו, אמצעים למניעת החשיפה, בדיקות רפואיות ועוד. לפי התקנות הנ"ל, בהתאם לתוצאות מדידת רעש, נקבע אם יש לנקוט אמצעים למניעת/הקטנת חשיפה של עובדים ברעש מזיק. 
 
ערכי חשיפה

 
ערכי חשיפה משוקללת מרבית מותרת ותקרת חשיפה מותרת לרעש אולטרסאונד (כגורם מזיק) המותרים במדינת ישראל עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) ,2011 הם אלו המפורטים בספר ה-ACGIH (ארגון הגיהותנים התעשייתיים של ארה"ב) העדכני - 2018:
 
ראה הטבלה שלהלן: 

בעיקרון, בחירה נכונה של ציוד להגנת השמיעה תיעשה לאחר בדיקת מפלסי הרעש במקום העבודה ובחינת נתוני ההנחתה של ציוד המגן לפי נתוני היצרן. אך קיימת בעייתיות בנושא זה: נכון להיום, לא ידוע לנו על בודק רעש מוסמך בארץ לתחום העל-קול. לכן, לא ניתן לבדוק את מפלסי הרעש בתחום הזה. בנוסף, בדרך כלל, אין נתונים על ערכי הפחתת רעש של ציוד המגן לתחום העל-קול, אם כי אפשר להעריך שציוד להגנת השמיעה, שיעיל בהפחתת הרעש בתדירויות הגבוהות, יהיה יעיל גם בהפחתת הרעש בתחום תדירויות העל-קול - ראי בהמשך התייחסות לאטמי אוזניים. 
 
יש לבדוק אם קיימים נתוני יצרן לגבי אמצעי מיגון להפחתת רעש מהמכשיר שאיתו עובדים.
 
ברוב המקרים, אם יש חשש למפלסי רעש גבוהים בתדירויות העל-קול, ניתנת העדפה ליישום פתרונות הנדסיים, כמו מיסוך רעש המקור ע"י מיגון היקפי של המכונה או מחיצות לבידוד אקוסטי, וכדומה, על פני שימוש בציוד מגן אישי.
 
להלן פירוט אמצעי התגוננות מרעשי האולטרסאונד עפ"י הפרסום הבא: *Ultrasound Exposure in the Workplace - CCOHS P90-3E [CIS 91-1697]
 
 • העסקת עובדים רק לאחר הדרכה מתאימה על הסיכונים ואמצעי הבטיחות הנדרשים.
 • הימנעות ממגע ישיר עם גופים או נוזלים הפולטים אנרגיית אולטרסאונד.
 • סימון אזורי סיכון בשלטי אזהרה.
 • מומלץ להשתמש במחיצות בידוד מתאימות להנחתת הרעש מתחת לרמות החשיפה המותרות.
 • מומלץ להשתמש בכפפות צמר או כותנה המונעות מעבר רעש אולטראסוני לידיים.
 • אטמי אוזניים מגומי יכולים להנחית רעש אולטראסוני ב-14-20dB ואטמי אוזניים מוקצפים ב-26-32dB.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה