כניסה הרשמה צור קשר

האם קיים קשר בין חשיפה לחומר אקריל בעבודה להתפתחות אלרגיה עורית תעסוקתית?

 

משיב: יפעת זר   |  מס’ תשובה 72981  |  05/07/2022

 

רקע:
אלרגיה היא תגובה חיסונית לא צפויה ולא רצויה של הגוף לגורמים סביבתיים. אלרגנים (חומרים הגורמים לאלרגיה) נפוצים עשויים להיות דברי מזון, חומרים כימיים, אבק, אבקות צמחים ועוד. אלרגיות יכולות להימשך לאורך כל השנה ולפגוע בדרכי הנשימה, בעור, בדרכי העיכול ובאיברים אחרים בגוף.

אלרגיה מחומר אקריל:
אלרגיה משתייכת למחלות המופיעות בתוספת השנייה לתקנות 44 ו-45 בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954. במקרה של אלרגיה כתוצאה מחשיפה לאקריל, רלוונטי סעיף 25 בתוספת השנייה.
 


עוד בתחיקה:
רשימת מחלות מקצוע או מחלות משלח יד מופיעה בתחיקה הבאה: 
התוספת השלישית של פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945.

דלקת עור מופיעה בתוספת השלישית של הפקודה כמחלת משלח יד, בתוספת לתקנה 2 רשימה נוספת של מחלות מקצוע
בתקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת), תש"ם-1980. לדוגמה, יכול להיות רלוונטי למקרה זה, הרעלות על ידי: אקרילוניטריל (acrylonitrile).

מידע נוסף:

תקציר בנושא מחלות מקצוע, מאת ד"ר ליאון יהודה נעים.

הנושא הוא בתחום טיפולו של רופא תעסוקתי, ויש לפנות אליו.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה