כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרשת נוכחות עוזר בטיחות באתר הבנייה בכל שלבי הבנייה?

 

משיב: משה קוריסקי   |  מס’ תשובה 71620  |  31/08/2022

 

הדרישה למינוי עוזר בטיחות לאתרי בנייה ונוכחותו באתר מופיעה בתחיקה שלהלן:
 
חוק ארגון הפיקוח (סעיף 25) פרק שני: עוזרי בטיחות, הגדרות - 
 
25א.  "אתר בנייה" - כל אחד מאלה:
     (1) אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה, ובלבד שמדובר בבנייה של מבנה שגובהו   מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1,000 מטרים רבועים;
     (2) אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע כי הוא אתר בנייה לעניין פרק זה;  .....

העסקת עוזר בטיחות באתר בנייה
 
25ד. (א) מבצע בנייה אחראי לכך שבכל עת שבה מתבצעות עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית באתר בנייה יהיה נוכח באתר עוזר בטיחות.
 
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס'  11 - הוראת שעה), התשע"ט 2018הערה: מיום 28.11.2018 , תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ותוקפו לחמש שנים.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה