כניסה הרשמה צור קשר

מה הרכב צוות העובדים הנדרש להקמה ופירוק של עגורן צריח?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 70550  |  02/11/2022

 

התייחסות לנושא צוות הקמה ופירוק של עגורני צריח קיים בחומר הבא:
 
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966, סימן ג': דרישות כלליות להקמה ופירוק.

מסמך ההנחיות של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית: הרכבה-הגבהה ופירוק של עגורני צריח - קווים מנחים, מתאריך 4.6.2019, מספר 724794.

בכל מקרה, הקמה ופירוק ייעשו גם בהתאם להנחיות היצרן.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה