כניסה הרשמה צור קשר

תשובת השבוע

מי רשאי לבדוק צמ"א לעבודה בגובה?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 73936  |  17/01/2023

 

דרישות בנוגע לחובות לביצוע בדיקות ולהוראות יצרן עבור צמ"א לעבודה בגובה מצויות במסמכים אלה: 
 
  • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007; 
  • ת"י 1849 – ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה.
 
תחיקה
 
"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007".
 
תקנה 1 הגדרות
"צמ"א להגנה מפני נפילה מגובה -" כמשמעותו בתקן ישראלי, ת "י 1849.
 
תקנה 9 קובעת 
9. שימוש בציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה.                                 
(6) ייערכו בדיקות תקינות ושלמות של מערכות הצמ"א, על רכיביהן ואבזריהן, על פי הוראות היצרן ובתדירות שקבע; נתגלה בציוד פגם לפני השימוש או במהלכו, יספק המבצע לעובד ציוד חלופי מתאים; 
(7) מערכת צמ"א שהופעלה ובלמה נפילת גוף אדם או שנתגלה בה פגם, כאמור בפסקה (6), תוצא משימוש לצורך בדיקה והחלפת מכללים לפי הצורך; הבדיקה תיעשה במרכז תיקונים שהרשה היצרן; סופג אנרגיה חד–פעמי יוחלף לאחר בלימת נפילה; 
 
תקינה
 
דרישות הנוגעות לבדיקות של ציוד מגן אישי ולהוראות יצרן המתייחסות לצמ"א מצויות בחלק 1 של ת"י 1849, שכותרתו: "ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה – דרישות כלליות להוראות שימוש, תחזוקה, בחינה תקופתית, תיקון, סימון ואריזה"
חלק 1 של התקן הישראלי הזה הוא למעשה אימוץ של התקן האירופי EN 365 מספטמבר 2004, שאושר כתקן ישראלי בפברואר 2007.
 
להלן מהתקן הגדרת המונח "אדם כשיר" (competent person) לביצוע בדיקות של צמ"א לעבודה בגובה:


 
     

הסעיף 4.4 (ג) של התקן מדגיש:
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה