כניסה הרשמה צור קשר

האם יש חובה לבדיקת בולם נפילה על ידי בודק מוסמך?

 

משיב: יעקב מאירסון    |  מס’ תשובה 47294  |  06/04/2010

 

1. בולם נפילה נסוג מיועד לשימוש רב-פעמי. עם זאת, לאחר כל אירוע נפילה יש להביא את בולם הנפילה הנסוג לבדיקה וכוונון מחדש אצל מי שהוסמך לכך ע"י היצרן או הספק.

2. תפוגה
התייחסות לתפוגה של המוצר אותרה בתקן ישראלי ת"י 1849 חלק 3.1:
"ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה- בולמי נפילה מונחים הכוללים עיגון קשיח".
בסעיף 7: "מידע המסופק ע"י היצרן" צויין כדלהלן:
המידע המסופק ע"י היצרן ייכתב בשפות ארץ היעד. הוא יתאים לסעיף 2.1 ב-1992 EN363 ;ונוסף על כך יכלול הנחיות או מידע אלה לפחות:
טו' ) אם קיים מידע- אורך החיים הצפוי למוצר (תאריך הוצאתו משימוש) או אופן שקובעים זאת.

3. שימוש ראשון - בדיקת בודק מוסמך
כידוע, התחיקה מחייבת ביצוע בדיקת בודק מוסמך למכונות ואביזרי הרמה.
לא ניתן להגדיר בולם נפילה נסוג כאביזר הרמה במובן של פרק ג', סימן ו' של פקודת הבטיחות, וזאת משום שהבולם לא מתפקד כ"התקן כלשהו המשמש או הנועד לשמש במישרין או בעקיפין לחיבור עומס להתקן הרמה...".

מכאן שלא תחול עליו חובה להיבדק ע"י בודק מוסמך. עם זאת יצוין, כי חיוני לבחון את הבולם בכל פעם שעומדים להשתמש בו. במידה שמאתרים פגם שעלול לגרום לכשל המערכת, יש להוציא את הבולם מכלל שימוש, לסמן באופן ברור ולדווח על כך לממונה בטיחות.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה