כניסה הרשמה צור קשר

מה דורש החוק לגבי מתקן שטיפת עיניים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 76639  |  21/03/2023

 

להלן פרטי מידע:

תחיקה

כידוע לך הדרישה התחיקתית מתייחסת להתקנת משטפות עיניים עם מים זורמים. דרישה זו קיימת במספר תקנות, לדוגמה: 

 

"יתקין ויקיים במעבדה או מחוץ למעבדה, במרחק שלא יעלה על 10 מטרים מעמדות העבודה, מקלחת חירום ומשטפי עיניים מתאימים;"

ובכל סוגי תקנות הבטיחות בעבודה הייחודיות בהתאם לסוג הגורם המזיק או סוג העבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ....... )  הקיימות. 


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ"ג-1993

"... 4 (10) להתקין ולקיים מקלחות חירום, מתאימות ונאותות, לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים, חופשיות תמיד לשימוש, ובמספר מספיק ביחס למספר העובדים באיזוציאנאטים".

מתקן שטיפה נייד – נוזל שטיפה

ככלל מומלץ ועדיף להשתמש במשטפות עיניים קבועות תוך שימוש במי ברז זורמים כאשר השטיפה נעשית במשך כ-15 עד 20 דקות. השימוש במתקן נייד / בבקבוקי שטיפה מוגבל בכמות הנוזל ובאפשרות של הזדהמותו בתוך הבקבוק או המתקן וזיהום הבקבוק עם הזמן. בדרך כלל משתמשים בהם במקומות שקשה או אין אפשרות להתקין נקודות קבועות, או באתרי עבודה זמניים / ארעיים. כאשר תפקידם לתת מענה ראשוני, כאשר קושי נוסף הוא כמות המים המוגבלת. 

במידה ומשתמשים במתקן נייד / בבקבוקי שטיפה, מוצע להשתמש במי ברז ולהחליפם בתדירות גבוהה, ובאפשרות לחטאם בין כל החלפת מים. לעיתים משתמשים במתקן נייד/בבקבוקי שטיפת עיניים עם  מים פיזיולוגיים , אולם יש להם מגבלות כמו תאריך תפוגה, הגעתם בשקיות/אריזות סגורות סטריליות. במקרים כגון אלה יש להתייחס להוראות היצרן/הספק, למיקומם / צורת אחסנתם באתר העבודה כגון, במקום מוצל ועוד, כמו כן ביקורת תקופתית  לאפשרות שהנוזל יזדהם (או יתעפש בתוך הבקבוק) תוך כדי אחסנתו, בהתאם להנחיות הספק.

במידה ולא קיימות הנחיות הספק מומלץ להתייעץ בנושא עם רופא תעסוקתי /עיניים ולהתייחס בהתאם.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה