כניסה הרשמה צור קשר

האם צריך מדריך בחדר כושר במקום העבודה?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 76671  |  04/04/2023

 

להלן פרטי מידע שאותרו על ידינו:
 
הדרישות למתקני התעמלות מעוגנות בתקינה הישראליות בתקן 5515 על חלקיו:
 
התקן מגדיר את צורת הבדיקה ואת הדרישות לגבי ציוד ספורט - מכשירי כושר נייחים, אך אינו מתייחס לתחזוקת הציוד ואינו מגדיר מי רשאי לבדוק את תקינותו ובאיזו תדירות.  כמו כן, לא אותרה על ידינו רשימת ציוד כזה או אחר לחדרי כושר או התייחסות לסוגי הציוד בתחיקה.

תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר), התשע”ג-2013, המבוססות על התחיקה הבאה: חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ”ד-1994. ההגדרה בחוק היא:
 
"מכון כושר" – מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני;

תקנה 2 לתקנות לעייל
2.  פטור מנוכחות מדריך במקום עבודה 
מכון כושר במקום עבודה יהיה פטור מנוכחות מדריך אם מתקיימים בו כל אלה: 
(1) הוא משמש את עובדי מקום העבודה בלבד ואינו פתוח לציבור הרחב; 
(2) מספרם של העובדים באותו בניין או מתחם שבו מצוי מכון הכושר, אינו עולה על 1,000. 

ואכן, התקנות פוטרות את המעסיק מנוכחות מדריך במקום העבודה. אך, עם זאת, על המעסיק חלה אחריות על מה שקורה בין כותלי מקום העבודה. באפשרותו להתלות או להגביל את השימוש במתקנים, או לבחור דרך פעולה אחרת. 
 
לקבלת הבהרות נוספות מומלץ שתפנה אל מר מאיר ברוך, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מנהל תחום בטיחות מתקני ספורט. דואר אלקטרוני Meir.Baruch@labor.gov.il
טלפון 074-7696160.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה