כניסה הרשמה צור קשר

מה החוק לגבי מרחק בין שלבי הסולם?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 76670  |  03/05/2023

 

קיים שוני בערך המרחק בין שלבי הסולמות בשני החיקוקים.

בתחיקה מדובר בשני סוגי סולמות שונים: סוג אחד - סולמות מיטלטלים, המיוצרים לפי תקן, בעוד הסולם השני נעשה באתר הבנייה לשימוש מקומי בלבד.

המרחק הנקוב ב"
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007, מתבסס על דרישת התקן הישראלי ת"י 1847: "סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות". מעמד התקן – רשמי (מחייב).

מהתקנות:

20. השימוש בסולמות
מבצע יוודא כי לא ייעשה שימוש בסולם שאינו סולם קבוע אלא אם כן נתקיים בו אחד מאלה:
(1)  הוא עומד בדרישות התקן הישראלי, ת"י 1847, ומתאים לאופי העבודה המבוצעת;
.....
....


בתקנות הבטיחות בעבודה (בנייה) המידות הן לסולמות המבוצעים באתר הבנייה.

אם אתה נדרש לקבלת הנחיה יישומית, מוצע לפנות למפקח העבודה האזורי.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה