כניסה הרשמה צור קשר

מהי תדירות הבדיקות התקופתיות של ציוד כיבוי אש ומי הגוף הבודק?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 74184  |  15/11/2023

 

תחזוקת ציוד כיבוי לסוגיו השונים, כולל בדיקות תקופתיות תבוצענה לפי דרישות התקנים הישראליים הקיימים בהתאם לסוגי הציוד. ציוד כיבוי אש שאין לגביו תקנים ייבדק תקופתית בהתאם להנחיות יצרן הציוד.
 
א. ראה "
דף מדף מס' 765 - ציוד כיבוי אש בדיקות תקופתיות תדירות דגשים עיקריים". דף המדף מפרט את סוגי הבדיקות תדירותם לציוד כיבוי האש השונה.
      
ב. פירוט הבדיקות מצוי בתקנים הרלוונטיים לסוגי הציוד השונים. יש להתייחס לתקנים בשלמותם במהדורתם האחרונה .
 
יש לבדוק בתקנים של סוגי הציוד, או בדרישות רשות הכבאות מי הגוף המוסמך על ידם לבדוק ולאשר את שמישות הציוד, לדוגמה מטפים על ידי "תחזוקאי מטפים מאושר" את התקנים ניתן להשיג / לעיין בספרית מכון התקנים הישראלי טל. 03-6465154.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה