כניסה הרשמה צור קשר

מה המשקל המותר לנשים בניטול ידני של מטענים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 61421  |  11/03/2024

 

הבסיס התחיקתי למשקל ההרמה המותר –נמצא בתחיקה שלהלן:
 
  • תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 1
  •  הגדרות        
"גורמים מזיקים" - גורמים כימיים ופיזיקליים מזיקים, הנמצאים במקום העבודה, ואשר העובדים עלולים להיחשף אליהם בזמן העבודה והם רשומים בספר, בתוספת
הראשונה או בתוספת השנייה;

בארץ הכפיפות הינה להמלצות ACGIH האמריקאיות (הספר).
בהמלצות החקיקה בארץ, לא מאוזכר הבדל בין גברים לנשים
 
"המשקל  המותר" להרמה נקבע ע"י קריטריונים שונים, כמו למשל: זמן עבודת-ההרמה בשעות, מספר ההרמות המתבצע בשעה, מרחק-הידיים מהמטען וכו'.
 
המלצות איגודים מקצועיים - נשים - בריטניה - חרף העובדה כי התחיקה בישראל לא מבדילה בין המינים - התפרסמו בבריטניה המלצות, כעין "חוק אצבע", כי אישה תידרש
          למשקל הפחות ב -שליש, ממשקל הנדרש לנשיאה מגבר. מצ"ב תרשים להמחשה.
פרסומים

המלצות בנושא ניתן לראות בפרסומים שלהלן בהוצאת  מרכז המידע של המוסד לבטיחות וגיהות.
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה