כניסה הרשמה צור קשר

מהן דרישות הבטיחות בעבודה עם פח /פלדה מגולוונים (מצופה אבץ)?

 

משיב: יעקב מאירסון    |  מס’ תשובה 45112  |  16/08/2009

 

תהליכים ועבודות בהם מעבדים חלקי פלדה מגולוונים לרוב אינו שונה מעיבוד פלדות לא מגולוונות (כיפוף, חיתוך, ניסור, מתיחה). יחד עם זאת תהליכים כמו עיבוד שבבי וריתוך, המלווים בחימום החומר מצריכים נקיטת צעדי זהירות מיוחדים.

א. ריתוך פלדה מגולוונת
בעת ריתוך מתכות משתחררים חלקיקים זעירים של תחמוצת וגזים מזיקים. בזמן ריתוך פלדה מגולוונת, משתחררות תחמוצות של אבץ, קדמיום, עופרת ועוד. בנוסף לכך נוצר גם עשן המורכב רובו ככולו, מחלקיקי מתכות ותחמוצות, המרחפים באוויר במשך זמן ממושך.
מקומות שבהם מבצעים ריתוך חייבים להיות מאווררים היטב. עמדות ריתוך קבועות יצוידו במערכת אוורור ויניקה מקומיות כדי למנוע ריכוז גבוה של גזים רעילים.
עובדים בריתוך כפופים לנדרש ב"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים, התשנ"א -1990". בדיקות סביבתיות ובדיקות רפואיות.
ערך סף חשיפה מקסימאלי המותר לעבודה ביום עבודה של 8 שעות של תחמוצת האבץ הנוצרת בזמן ריתוך הוא 2 מיליגרם למטר מעוקב אוויר.
כמו כן ראה עמ' 45 בחוברת טכנית "בטיחות בריתוך וחיתוך בלהבת גז" בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות - ח-019 התייחסות ודרישות להגנת הנשימה של הרתך.
קיים תקציר בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות "בטיחות בריתוך בקשת חשמלית" קוד ת-091, התייחסות לנדרש, אוורור (ראה עמ' 12).

כמו כן קיימת התייחסות לעניין זה:
"תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספות) התש"נ - 1980".
2. מחלות הנגרמות על ידי גורמים כימיים
2.6 "קדחת המתכות" (metal fume fever) הנגרמת על ידי אדי מתכות, לרבות אבץ, ברזל, נחושת."

מומלץ לבצע הערכת סיכונים למקום העבודה הספציפי ובהתאם לכך לתכנן את מערך הבטיחות והאוורור, על ידי אנשים (מהנדסים) שזה תחום התמחותם.

את החוברות ניתן להשיג ביחידת ההפצה של מוסדנו, רח' הים 2, בת-ים, (מגדלי ים התיכון), טלפון: 6575147/8-03.

תקנות הבטיחות בעבודה ( ציוד מגן אישי), התשנ"ז - 1997 . מחייבות ומפרטות את השימוש בציוד מגן אישי לאזורי הגוף השונים בהתאם.
כמו כן אופי עבודות הריתוך מחייבות את הרתך בשימוש בציוד מגן אישי להגנה על העובד.
בעת ביצוע עבודת ריתוך משתחררים ועפים/ניתזים חלקיקים מוצקים ,גזים וגיצים. לפיכך יש צורך בהגנת העובד בבגדי מגן מתאימים לגוף, לפנים, ולמערכת הנשימה .

כפי שהוזכר לעייל, בעת ריתוך של ברזל מגולוון נוצרת בין השאר תחמוצת האבץ , אשר יש צורך להימנע מנשימתה. ניתן להימנע מנשימה על ידי מערכת יניקה או אוורור , או מסכת נשימה עם אויר מאולץ או עם מסנן מתאים גם לגז וגם לחלקיקים. יש לבחור את השיטה בהתאם לתנאי המקום והעבודה.
ראה את הערכים המרביים המותרים של אדי מתכת באוויר -תחמוצת האבץ.
את ציוד המגן יש לרכוש /להשתמש בהתאם לתקינה המתאימה לנושא.
לצורך הגנת מערכת הנשימה יש להשתמש במסנן משולב שילכוד הן את הגזים והן את המוצקים. לעניין ההגדרה של מרכיב המסנן המתייחס לסינון החלקיקים המוצקים, ניתן להשתמש במסנן מסוג 2P או 3P.

קיימים תקנים ישראלים הבאים כפי שאותרו על ידינו, בנושא ציוד המגן האישי לעבודות הריתוך.
תקן מס' 1258 חלק 14 ביגוד מגן: ביגוד מגן לשימוש בתהליכי ריתוך ובתהליכים דומים
ת"י 4141 חלק 5 - ציוד מגן אישי לעיניים:מסננים לריתוך ולפעולות דומות-דרישות העברות והמלצות לשימוש.
ת"י 4141 חלק 12 ציוד מגן אישי: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים
ת"י 4141 חלק 13 ציוד מגן אישי לעיניים: דרישות למסנני ריתוך בעלי העברות אור ניתנת לשינוי ולמסנני ריתוך בעלי העברות אור כפולה
תקן מס' 4364 כפפות מגן לרתכים.
תקן 4013 התקני מגן נשימתיים על כל חלקיו מגדיר ומפרט את סוגי המסכות והתקני הנשימה והסינון.
מפרט 298 - " בטיחות בעבודות ריתוך " מפרט זה כולל את אמצעי המנע וציוד המגן האישי לרתך בהתאם למקום העבודה סוג הריתוך והשיטה.

את התקנים ניתן לרכוש או לעיין בהם במכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, רמת אביב, ת"א, טלפון: 6465191/2-03.
קיים גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים - רתך, בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות.

ב. תהליכי גלוון - היבטים גיהותיים
גילוון זה תהליך ציפוי של פלדה ע"י אבץ. התהליך כולל פעילויות נוספות כגון ניקוי והכנת שטח, זאת אומרת שקיימת השפעה של חומרים נוספים מלבד אבץ, לדוגמה בסיסים וחומצות חזקים, מלחי אמוניה וכו'.
א. מאמר SURFACE TREATMENT OF METALS מתוך האנציקלופדיה של ILO מהדורה 3.
ב. תקציר + מאמר בנושא מתוך המאגר CISDOC An: 95-647.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה