כניסה הרשמה צור קשר

מהם הכללים לחידוש אישור לעבודה בגובה לאחר פקיעת תוקפו ?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 54769  |  20/05/2013

 

תקנה 5 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז -2007 מחייבת את העובד, בין היתר, להיות בעל אישור תקף ל"עבודה בגובה":

 "5. תנאים להעסקת עובד בגובה

 מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא בהתקיים התנאים שלהלן:

(1) העובד בגיר;
(2) העובד הודרך, כאמור בתקנה 6 על ידי מדריך עבודה בגובה, והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה לפי הטופס שבתוספת;
(3)  העובד אינו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים עמו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים, או משקאות משכרים, או מחמת ליקוי גופני או נפשי, ואם הוא במצב כאמור, המבצע לא ידע ולא יכול היה לדעת על כך."  

הדרכה לשם חידוש האישור (רענון) יכולה להתבצע בשני מסלולים, כדלהלן:

  • היקף מלא
  • היקף מקוצר

התקנות עצמן אינן מציינות מהו המדד לבחירת מסלול הרענון לאחר פקיעת תוקף אישור ההכשרה. לעניין זה הריני מצרף את תשובתו של מר זאב דיבסק (מנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה) לשאלה העוסקת בנושא:

"במענה לפנייתך הריני להשיבך כדלקמן:
1. אכן התקנות אינן קובעות מה הדין עם עובד שתוקף הכשרתו פג לאחר השנתיים. 
2. יחד עם זאת, קבענו כי חריגה של עד שנה ממועד פג התוקף של ההדרכה, מאפשר הדרכת רענון במתכונת ה"רגילה".
3. תעודת הדרכה שפג תוקפה מעל לשנה, אינה ניתנת לחידוש ומחייבת את העובד בהדרכה מלאה.

יום נעים זאב"

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה