כניסה הרשמה צור קשר

האם ניתן להשתמש באטמים להגנת השמיעה של מפעיל מלגזת דיזל כציוד מגן אישי?

 

משיב: משה קוריסקי   |  מס’ תשובה 55528  |  30/03/2014

 

סביר שאין מניעה שעובד החשוף לרעש מזיק ישתמש באטמים - אם הם תקניים, תקינים, אוטמים כיאות והשימוש בהם קפדני.

יצוין עם זאת, ברעש גבוה ואף מעיק - כגון תדירויות נמוכות ועוצמת רעש גבוהה בסביבת מנועי דיזל, ניתן ולעיתים אף מומלץ להשתמש ב"הגנה-כפולה" של אטמים ואוזניות יחדיו.

לגבי ציוד מגן אישי (צמ"א) למניעת-רעש, קיימים עקרונות בסיסיים: חייבים להשתמש בציוד מגן אישי מרמת רעש מזיק המוגדר בתקנות (85 dB).

התחיקה העיקרית בהגנת העובד מרעש היא תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984
 

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה