כניסה הרשמה צור קשר

האם קיימת חובה על חשמלאי בעל סוג רישיון חשמלאי מוסמך לעבור קורס מתן עזרה ראשונה?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 54350/1  |  21/07/2014

 

בתקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה - 1985, מחוייב חשמלאי בעל רשיון חשמלאי מוסמך לעבור קורס במתן עזרה ראשונה בעבודה במתח גבוה כלהלן:

מתוך תקנה 13. העבודות המותרות לחשמלאי-מוסמך

"(3) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה - לעסוק בביצוע עבודות חשמל, בהשגחתו ובנוכחותו של בעל רשיון  חשמלאי מן הסוגים המנויים בפסקאות (5), (6) או (7) בתקנה 7, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורב בנושאי בטיחות מיתקני חשמל מתח גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל ולאחר שעמד בהצלחה  בבחינות שערכה יחידת הבחינות."

לנוסח המלא של התקנות

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה