כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרש רענון שנתי לאנשי חשמל בנושא עזרה ראשונה לנפגעי חשמל במסגרת הדרכת עובדים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 54350/2  |  28/07/2014

 

כידוע חשמלאי מוסמך (או אחרים בהתאמה) העובד במתח גבוה חייב לעבור הדרכת עזרה ראשונה בהתאם לתקנות החשמל (רשיונות) 1985.

התחיקה בנושא הדרכת עובדים  דורשת שכל עובד יעבור רענון שנתי בנושאי עבודתו. זאת מתוך תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט -1999.

"3. הדרכת עובדים
(א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.
(ג) הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר  שאישר לכך מפקח עבודה ראשי."

אי לכך חשמלאי מוסמך ו/או אחרים בהתאמה חייבים לעבור רענון  בנושא עזרה ראשונה לנפגעי חשמל, 

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה