כניסה הרשמה צור קשר

מה תדירות הבדיקות הנדרשות לסולמות קבועים?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 55464  |  15/09/2014

 

בדיקה נדרשת של סולמות קבועים מופיעה בתחיקה ובתקינה כלהלן:

בדיקת סולמות קבועים מופיעה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007.

התקנה הבאה מתייחסת לבדיקה ראשונית.

תקנה 27 -  שימוש בסולם קבוע
 
"(א) תופש מפעל -
(1) יוודא כי סולם קבוע על חלקיו וחיבוריו יהיה בחוזק נאות ומתאים ליעודו, ויקובע למבנה באופן יציב למניעת קריסתו או הינתקותו מן המבנה שהוא מחובר אליו; מבנה הסולם, חלקיו, חיבוריו ואופן קיבועו למבנה יאושרו בידי מהנדס אזרחי רשום ורשוי; "
 
לתקנות בטקסט מלא לחץ כאן

 
תקינה

התייחסות נוספת לנושא בדיקת הסולם קיימת בתקן ישראלי 14122 חלק 4.

ת"י 14122 חלק 4 -  סולמות קבועים

בדיקה ראשונית

מופיעה בסעיף 5. אימות של דרישות הבטיחות

סעיף 5 של התקן מפרט את הבדיקות הראשוניות לאחר יצור הסולם שהן:

בדיקות סולם בעל שני זקפים
  • בדיקת חוזק של הסולם.
  • בדיקת כיפוף של הסולם.
  • בדיקת כיפוף רוחבי של הסולם.
  • בדיקת כיפוף של החווקים.
  • בדיקת פיתול של החווקים.

בדיקת כלוב הבטיחות - מגן

בדיקות של סולמות קבועים בעל זקף אחד
  • בדיקת חוזק וכיפוף של רכיב הסולם - פיתול וחווקים.
  • חוזק הזקף.

בדיקה של נקודות העיגון
  • סולמות קבועים עם שני זקפים ללא בולם נפילה.
  • סולמות קבועים עם זקף אחד.
  • סולמות קבועים עם בולם נפילה.

בדיקת תחזוקה

מובא מהתקן תת סעיף 8.3.1  - תחזוקה:

"כל הסולמות הקבועים ומערכות הבטיחות לסולמות יתוחזקו בבטיחות.
בדיקות לחלודה קורוזיה ואיכול או פגיעות יבוצעו לפחות אחת לשנה. צורך בקיום בדיקות בתדירות גבוהה יותר יאובחן ויקבע על ידי המשתמש בהתאם לתנאים ולחשיפה לסביבה. בדיקת הסולם תכלול את כל מרכיבי/חלקי הסולם כגון, שלבים, קורות, תמיכות, חיזוקים ועיגוני, מערכות בטיחות של הסולם, מרווחי צד ומכשולים, מרווחי/מכשולי חזית, פתחים/פשפשים, זרועות פתיחת הפשפשים, מוטות אחיזה/תפיסה או מסילות, משטחים ומעקות צד, הארכות לעיגון."

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה