כניסה הרשמה צור קשר

דלת חירום - הרכבת ידית בהלה – היכן נדרש בתחיקה?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 54397  |  20/10/2014

 

הדרישה להתקנת ידית בהלה נדרשת במספר מקרים המופיעים בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970. להלן תקנה 3.2.1.21 לתקנות הנ"ל המבהירה מה הם התנאים בהם נדרשת הרכבת ידית בהלה:
"ידית בהלה"

 
3.2.1.21 (א) בדלת המשמשת ליצאה מחלק מבניין או קומה שתפוסתו גדולה מ–100 איש, יותקן מנגנון בהלה.
(ב) במנגנון הבהלה יתקיימו הדרישות האלה:
(1) המנגנון יהיה מורכב ממוט אופקי באורך מינימלי של מחצית רוחב אגף הדלת, וגובהו יהיה 86 סנטימטרים לפחות ולא יעלה על 120 סנטימטרים מעל הרצפה;
(2) בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י 1212 חלק I - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות;
(3) אין להתקין נעילה למנגנון בהלה, למעט מנגנון שנעילתו מבחוץ לא תמנע את פתיחת הדלת מתוך הבניין על ידי לחיצה על הידית.
 
 
 
 
ידית בהלה
[תיקון התשס"ח (מס' 3)]
 
 
 
תכלית מנגנון הפתיחה בדלת חירום עם ידית בהלה הוא אפשרות פתיחה מיידית של דלת חירום בכל עת וללא הפרעה.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה