כניסה הרשמה צור קשר

מהן התנאים הנדרשים לעבודה במרתף?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 33627  |  23/03/2015

 

כללי
התנאים הנאותים בעבודה במרתף  הנדרשים הנם אוורור ותאורה מתאימים למקום בהתאם לסוג העבודה המתבצעת במקום.

היבטים הנוגעים לתחיקה ולאיוורור:

עבודה בחדר שהוא בקומת המרתף מותרת רק באישור של מפקח עבודה אזורי. מקום-עבודה במרתף יאושר רק אחר בדיקה ווידוא תנאי בטיחות וגיהות לעובדים. עובדים במבנים בעלי מערכות איוורור מרכזיות, חלונות אטומים, אוויר חיצוני מועט וחומרי בידוד חדישים, נחקרו בעשורים האחרונים עקב עלייה בבעיות בריאות ותלונות, כמו: בעיות דרכי נשימה, צריבה בעיניים, כאבי ראש, סחרחורת, בחילות,
עייפות, חוסר ריכוז, קוצר נשימה ועוד תופעות מגוונות. מקורות : תסמונת הבנין החולה (א' ב') בטיחות 232, 233 אוקטובר -דצמבר 1994.

חובת אישור לעבודה במרתף

166. חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה אחרי ד' בטבת התשכ"ג (31 בדצמבר 1962), לא תיעשה בו עבודה אלא אם אישר המפקח האזורי בכתב שהחדר מתאים לייעודו מבחינת הבטחון והגיהות בעבודה.

ביטול תעודה

169. המפקח האזורי רשאי לבטל אישור לפי סעיף 166 או תעודה לפי סעיף 167, אם לדעתו חלו בחדר שינויים העושים אותו מתאים לייעודו, או לא מתאים לייעודו, הכל לפי הענין.

איוורור - אוויר צח , החלפות אוויר

עבודה במשרדים כרוכה בהימצאות בחלל-סגור או סגור-חלקי. חוסר אוויר-צח / מספר החלפות אוויר נמוך ו/או זיהומים ממקורות שונים בחדר סגור - עלולים לגרום לפגיעה בבריאות העובדיםזיהוי בעיות וסיכונים בנושא זה מתבצע ע"י בודק-סביבתי מוסמך , גיהותן בעל הכשרה ו/או מומחה , אשר עורך סקר-גיהות.

האוורור/הכנסת אוויר צח הנה  בהתאם לתקן הישראלי 6210 - אוורור לשמירת איכות אוויר נאותה בתוך בניינים.

לפי: תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)  תש"ל-1970,  תוספת שניה (תקנה 17)

     חלק ב': גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין

     סימן ג': חלונות


     תאורה ואיוור מרתף  [תיקון התשס"ח (מס' 3)]

      2.27  (א)
במרתף שאינו מיועד למגורים לא יפחת שטח חלונותיו מ-2% משטח רצפתו.
               (ב)
במרתף כאמור שאין בו חלונות יותקנו תאורה ואיוור מלאכותיים שיתקיימו בהם הדרישות לפינוי עשן המפורטות בפרק ה' לחלק ג'.

תאורה

עוצמת התאורה תהיה לפי התקן הבא בהתאם לסוג העבודה: ת"י 8995- תאורה למקומות עבודה שבתוך מבנים.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה