כניסה הרשמה צור קשר

מהי תדירות הבדיקות התקופתיות הנדרשות לבמת הרמה/מכונת הרמה באתרי בנייה?

 

משיב: דורון וינשטיין   |  מס’ תשובה 58434  |  18/05/2015

 

תדירות בדיקת מכונת הרמה באתר בניה, שונה מאשר בדיקה באתר עבודה אחר כאשר:

הגדרת במת הרמה במכונת הרמה

ע"פ: פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, סימן ז': מכונות הרמה 

79  הגדרות   .  בסימן זה -
"מכונת הרמה" - התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי; "חלקים", במכונת הרמה - לרבות מנגנון הפעלתה ואבזריה, בין קבועים ובין נעים, והתקני עיגון וקביעה.
 
בהתאם להגדרה - במת ההרמה היא מכונת הרמה.

בדיקת מכונת הרמה - במת הרמה

ע"פ: פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל 1970, סימן ז': מכונות הרמה

 

  • בדיקת במת הרמה
 
במת הרמה הינה מכונת ההרמה , ונדרשת בדיקתה ע"פ ההגדרה הנ"ל.

סעיף 81. "בדיקה " , לפקודה הנ"ל קובע: מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות , לפחות אחת לארבעה עשר חודשים, ע"י בודק מוסמך .

להלן הסעיפים :


 
  • הוראות יצרן
 
בנוסף לאמור לעיל יש לפעול כמובן בכל הקשור להפעלת המכונה תחזוקתה ובדיקתה ע"פ הוראות והנחיות היצרן  ובכפוף לחוק.


במת הרמה מתרוממת ניידת-תדירות  בדיקות באתר בנייה
                             
מפקח עבודה ראשי פרסם הנחיות לבדיקות במת הרמה ניידת "תדירות בדיקה לבימות מתרוממות ניידות(במני"ם)"  -  מפקח עבודה ראשי (26.1.03) 
למסמך

במסך מצוין שתדירות הבדיקה התקופתית היא בהתאם למטרת השימוש אחת ל-14 חודש או אחת ל-6 חדשים בהתאמה.
 
כאשר באתר בנייה או בנייה הנדסית נדרשת בדיקה כל 6 חודשים.
 

                              

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה