כניסה הרשמה צור קשר

האם העמסת סחורה על משאית באמצעות מלגזת אדם הולך על רמפה נחשבת לעבודה בגובה?

 

משיב: דוד זיו    |  מס’ תשובה 59152  |  21/09/2015

 

לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007:

"הגדרות: 


1. "עבודה בגובה" - כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים."

מתוך הנחה שגובה רצפת המשאית והרמפה נמוך מ- 2מ' אזי עבודה על מישטח מעבר שגובהו מעל לקרקע קטן מ- 2 מטר אינה נחשבת ל"עבודה בגובה" כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007. עם זאת, גם העובד הנופל חלילה מגובה נמוך מ- 2 מטר עלול להיפצע . מומלץ לבצע סקר סיכונים במקום העבודה הספציפי על מנת לתת מענה לסיכוני הפעילות המתבצעת בו. 
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה