כניסה הרשמה צור קשר

היכן מופיעה בתחיקה הדרישה להתקין סולם יציאה לגג?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 59142  |  02/11/2015

 

דרישה להתקנת סולם יציאה לגג מופיעה בתחיקה להלן:

בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970: "חלק ג' - בטיחות אש בבניינים, פרק א': פרשנות וכללי

3.1.7.4 גישה לגג מחדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין רב–קומות

חדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או רב קומות יגיע לגג הבניין, ואולם אם נדרשו בבניין זה יותר משני חדרי מדרגות מוגנים, יגיעו לפחות שניים מהם לגג; בין חדרי המדרגות במפלס הגג יהיה מעבר בלא מכשולים; לכל חדר מדרגות שלא יגיע לגג יהיה פתח וסולם ליציאה מחדר המדרגות אל הגג."

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה