כניסה הרשמה צור קשר

מתי נדרש מנעול בהלה לפתיחת דלתות?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 59395  |  08/02/2016

 

התייחסות ודרישות להתקנת מנעול בהלה קיימת בתחיקה והתקינה הבאים:

א. פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1990,

 פרק ג: בטיחות, סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה, סעיפים 123-122. בסעיפים שלהלן: נקבעים סוגי הדלתות שלגביהם קיים איסור סגירה באופן שימנע פתיחתן בקלות מבפנים החוצה - עותק הסעיפים מתוך "דינים ועוד":
 
איסור נעילת דלתות כיוון פתיחת דלתות
ב.   תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970,
               
הדרישות להתקנת מנעולי בהלה מופיע בתקנות הבאות(ראו התייחסות לסעיף 3.2.1.21)
 
דלת במוצא בטוח ודלת עם מנגנון בהלה
מערכות נעילה מיוחדותדלת מעוכבת יציאהדלת מבוקרת כניסהידית בהלהתקן ישראלי:
ת"י 4588 חלק 1 - פרזול בניין: התקנים ליציאת בהלה המופעלים על ידי מוט אופקי, והתקנים ליציאת חירום המופעלים על ידי ידית מנוף או לוחית דחיפה- דרישות ושיטות בדיקה.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה