כניסה הרשמה צור קשר

האם חזרה לעבודה - לאחר היעדרות עקב מחלה ותאונה – מחייבת אישור רפואי?

 

משיב: שלום ויסמן    |  מס’ תשובה 61842   |  07/03/2016

 

בתחיקת הבטיחות בעבודה, לא אותרה על ידינו חובה גורפת של  אישור רופא תעסוקתי, בעת חזרה מהיעדרות בגין תאונת עבודה כלשהיא - זולת עובדים הכפופים לתקנות מסוימות - ראו בהמשך סעיף ד. עם זאת, רשאי המעביד להפנות את העובד לבדיקת רופא תעסוקתי.
 
בהתאם ל- תקנות "מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה) 1973, תקנה 2 סעיף 2.

 
כמו כן בתחיקת הבטיחות בעבודה, בתקנות מסוימות, מופיעה דרישה לבדיקה ע"י "רופא מורשה" (רופא תעסוקתי או מוסמך בנושא) , כאשר עובד נעדר מעל חודשיים בגין מחלה או טיפול רפואי.
 
מופיעה לידיעה: בתקנות השונות, תקנה בכותר "חובת בדיקות רפואיות"
 
לדוגמה: דרישה זו מופיעה בתקנות גיהות תעסוקתית לחומרים מסוימים כגון:

 
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים ...

 
כ"כ מופיעה דרישה לבדיקת רופא "מורשה" בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992
 
הודעת היעדרות; תעודת מחלה - דיווח למעביד
עובד הנעדר מעבודתו ימציא תעודת מחלה מאת הרופא. עפ"י:
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976
 
1. הודעה למעביד
עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה ימסור למעביד הודעה על כך תוך שלושה ימים מהיום הראשון להעדרו ועל התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבודה; .....
2. תעודת מחלה
 (א) עובד הפונה למעביד לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, ימציא תעודת מחלה מאת רופא חתומה
 בידו,  ....

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה