כניסה הרשמה צור קשר

מהי נקודת העיגון למערכת ריסון בעבודה על גג שטוח ללא מעקה?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 61749   |  11/04/2016

 

כידוע למניעת נפילת העובד מגג/מקום גבוה (כפי שמוגדר בתחיקה) יש לרתמו לנקודת עיגון כנדרש במובא מ"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 ", התקנות מגדירות כלהלן:

"מערכת למניעת נפילה", "מערכת ריסון" - מערכת צמ"א המיועדת למנוע את נפילת העובד מעבר לשפת בור, מבנה או משטח וכיוצא באלה;

מערכת צמ"א המפורטת לעיל תחובר לנקודת עיגון או לקו עיגון. לגבי נקודות העיגון התקנות מנחות  כדלהלן:

"נקודת עיגון" - נקודה על מבנה, בנין, תורן וכל אתר עבודה שמתבצעת עליו עבודה בגובה, ושמתחבר אליה אמצעי הקשירה של העובד במערכת צמ"א או אמצעי חיבור לרשת בטיחות, לפי הענין;

לגבי, הגדרת המונח "נקודת עיגון" המחוקק אינו מבדיל בין סוגי מערכת צמ"א נגד נפילה שיחוברו אליה, ודורש שנקודת העיגון תוקם על מבנה, בניין, תורן וכל אתר עבודה שמתבצעת עליו עבודה בגובה. 

כלומר, אין זה חלק מוסף למבנה, אלא המבנה עצמו. 

קורת בטון או ברזל שמצבן תקין מהוות מקום ראוי להקמת נקודת עיגון וזאת לאחר אישור של מהנדס בניין.

כמו כן התקנה להלן דורשת את בדיקת נקודת העיגון.

תקנה 9.  שימוש בציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה

תקנת משנה (9)

 (9) המבנה שאליו מעוגן העובד בגובה ייבדק לענין יציבותו ויכולתו לשאת את עומס נפילת העובד;

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה