כניסה הרשמה צור קשר

מהי שפת הכתיבה על שילוט "יציאת חירום"?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 61883  |  09/05/2016

 

הדרישה להתקנת שילוט הכוונה לדרכי מוצא קיימות במספר מקורות. שפת הכתיבה שצריכה להופיע על גבי השילוט מופיע בתחיקה. התחיקה דורשת ששפת הכתיבה תהיי בשפה העברית ובשפה הערבית במידת הצורך (ראה פירוט בתחיקה). עם זאת קיימים מפעלים ו/או מקומות שנמצאים בהם עובדים שדוברים שפות זרות, לכן מומלץ להוסיף את הכיתוב בשפות אלו על מנת שהשילוט יובן לכולם.

תחיקה

הדרישה להתקנת שילוט ושפת שילוט נוספת מופיעה בתקנות הבאות: "תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970", סימן י"ח: שילוט וסימון דרכי מוצא.

3.2.18.2   שילוט בשפה הערבית [תיקון התשס"ח (מס' 3)]
 
בבניין המוקם במרחב תכנון מקומי שבו, לדעת המהנדס, קיים שיעור ניכר של ציבור דובר השפה הערבית שאינו דובר השפה העברית, יותקנו השלטים לפי סימן זה בשפה העברית והערבית כאחד.  

תקינה

קיימים התקנים הבאים:


 
מספר תיאור רשמי סטטוס הזמנה סל קניות
ת"י 3864 חלק 1 סמלים גרפיים- צבעי בטיחות וסימני בטיחות: לא      
ת"י 3864 חלק 3 סימולים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיח לא      
 
 
תקן הישראלי 3864 חלק 3 - מתוארים השלטים, כאשר לכל שלט מצוינת אחת מהאפשרויות הבאות: 
 
  • כיתוב יכול להתווסף (לא חובה) לשילוט לצורכי הבהרה.
  • כיתוב חייב  להתווסף לשילוט לצורכי הבהרה.
 
תקן ישראלי 3864 חלק 1 - התקן כולל התייחסות לגבי השפה בה ייכתב המלל.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה