כניסה הרשמה צור קשר

מהו השיפוע הטבעי של הקרקע שאין בו צורך בדיפון חפירות?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 62225  |  20/06/2016

 

ההתייחסות לשיפוע הקרקע בעת חפירות מאוזכר במסמכים הבאים: 

1. דרישות התחיקה לבטיחות הביצוע של עבודות חפירה מצויות בפרק ט': "חפירות ועבודת עפר" ל"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988".

תקנה 112 - צדי חפירה או מילוי (תיקון התשנ"א) מחייבת כדלהלן:

(א) צדי חפירה או מילוי, למעט חפירה או מילוי לפי השיפוע הטבעי של הקרקע שאין עמה סכנת התמוטטות, ושעמקם או גבהם עולה על 1.20 מטרים, יובטחו מפני התמוטטות על ידי דיפון מתאים עשוי עץ, מתכת או חומר אחר בעל חוזק נאות, על ידי מערכת שיגומים או על ידי כלונסאות.

לא אותרה בתקנות הנ"ל הגדרת המונח "השיפוע הטבעי של הקרקע שאין עמה סכנת התמוטטות".

2. בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות קיים מסמך: 
בטיחות וגיהות בעבודה (מדריך לקבלן בענף הבניה) מהדורה נסיונית.

בפרק 21 של המדריך "חפירות ותיעול", סעיף 3 – "תכנון וביצוע הגנות ודיפונים" מאוזכר נושא של קביעת זווית שיפוע. מובא מהמסמך:


מכאן, שעבור כל מקרה ספציפי יהיה צורך להתייעץ ולקבל את חוות דעתו של יועץ קרקע.

3. מידע נוסף: 

מצורף קישור למסמך ת-156 של מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות: "סלילת דרכים- חלק א: דגשי בטיחות בסלילת דרכים, תחזוקתם, תיקונם ושדרוגם", מאת דוד זיו.

בו קיימת התייחסות בפרק7 -
"עבודות הנדסה אזרחית".
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה