כניסה הרשמה צור קשר

מהי תחולת ארגז עזרה ראשונה וערכת עזרה ראשונה במקומות עבודה?

 

משיב: שלום ויסמן    |  מס’ תשובה 62244  |  08/08/2016

 

הדרישות לתכולת ציוד עזרה ראשונה מופיע בתחיקה הבאה:

ציוד/תכולת ארגז עזרה ראשונה

תכולה והרכב ארגז עזרה ראשונה מופיע בנספח ל"
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988" .
בתקנות הנ"ל מפורטים הפריטים וכמותם שצריכים להמצא בתוך ארגז עזרה הראשונה, וערכת חילוץ ומילוט, בהתאם למספר העובדים במפעל ומיקומו. וכמו כן הערכה הניידת.

הערה:  תקפות (תוקף) ציוד עזרה ראשונה, לכל ציוד רפואי, קיים בדרך כלל תאריך תוקף, שמצוין על הפריטים, ויש לבדוק אותם ולהחליפם בהתאם.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה