כניסה הרשמה צור קשר

מהן דרישות החוק לגבי שימוש בכפפות להגנת הידיים עם כלים מסתובבים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 62363  |  20/02/2017

 

בתקנות הבאות מופיעה התייחסות לשימוש בכפפות כדלהלן:
 
תחיקה
 
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997, תוספת (תקנה 3), סעיף 6.2 קובע כדלקמן:
 
כפפות להגנה מפני פגיעות של גורמים כימיים, פיזיקליים או ביולוגיים; 
6.2. טיפול בעצמים חדים או מחוספסים, למעט בתהליכים שבהם יש סכנה של כריכת הכפפה סביב חלק של מכונה או חלק הקשור אליה;    
 
כלומר : בתהליכי העבודה שבהם קיימת סכנת פגיעה בידי העובד. יש להשתמש בכפפות מגן בהסתייגות, שאין להשתמש בכפפות בתהליכי עבודה שבהם יש סיכון שחלק סובב במכונה יגרום להיתפסות הכפפה ולפגיעה בעובד. 
  
כמו כן, יש לפעול בהתאם להוראות ההפעלה, האחזקה והבטיחות של היצרן, אשר מצורפות לכל מכונה.
 
במידה שחייבים להשתמש בכפפות עקב צרכים נוספים, כגון הגנה גם נגד חום, מאחר שהעבודה מבוצעת כאשר היציקה עדיין חמה, אזי מומלץ להשתמש בכלים מיוחדים להנגשה לכלי הסובב בעת השימוש בכפפות. גם במקרה כזה אסור להתקרב לנקודת העבודה/החיתוך/הקידוח.  

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה