כניסה הרשמה צור קשר

האם בעבודה בגובה נקודת עיגון יכולה להיות אונקל של עגורן?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 62590  |  07/08/2017

 

דרישה לריתום העובד לנקודת עיגון מופיעה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007. בתקנות נדרש שבכל מפעל/אתר בעל מבנה קבוע אשר יש צורך בביצוע עבודה בגובה על הגג עם תנועה לאורך מסלול שאינו משטח מגודר, יותקן קו עיגון קבוע, לרבות נקודות העיגון. להלן הגדרה של המונח "נקודת עיגון" מתוך תקנה 1. הגדרות:

"נקודת עיגון" - נקודה על מבנה, בניין, תורן וכל אתר עבודה שמתבצעת עליו עבודה בגובה, ושמתחבר אליה אמצעי הקשירה של עובד במערכת צמ"א או אמצעי חיבור לרשת בטיחות, לפי העניין; 

ניתן לראות מנוסח ההגדרה, שמתקיני התקנות דורשים ש"נקודת עיגון" תימצא על המבנה עצמו ולא על ההתקן או מכונה (אונקל של עגורן) שבתנאים מסוימים עלולה לנוע ממקומה.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה