כניסה הרשמה צור קשר

מה המשקל המותר להרמה ידנית של מטענים ומטלטלים לגברים/נשים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 63950  |  26/02/2018

 

א. העיקרון המוביל בנושא טלטול ידני: מטען יוּרָם באמצעות עזרי הרמה מתאימים. זהו "אמצעי ההגנה" הטוב בפני פגיעה. קיימים אמצעים רבים, כגון עגלות התקנים ואמצעי הרמה לניטול ידני, כגון      מנופים ועגלות למיניהם, מסועים ומגוון פתרונות לכל סוג עבודה וחפץ. איש ארגונומיה יוכל לנתח את המטלה ולקבוע נוהלי טלטול על פי הצורך והמדדים שלהלן. קיים פרסום בהוצאת  מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, דף תפוצה מס' ת-177 – פתרונות לטלטול ידני.

ב. "המשקל  המותר" להרמה וטלטול ידני - הבסיס התחיקתי - ישראל, לידיעה:  תחיקת הגיהות בעבודה במדינת ישראל כוללת התייחסות ל"חשיפה מרבית מותרת לגורמים כימיים ופיזיקליים". זאת ע"פ:
 
  • תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 1
  • הגדרות: "גורמים מזיקים" - גורמים כימיים ופיזיקליים מזיקים, הנמצאים במקום העבודה, ואשר העובדים עלולים להיחשף אליהם בזמן העבודה והם רשומים בספר, בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה;
"הספר" - Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices - ACGIH , כתוקפו מזמן לזמן לפי עדכונו השנתי, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי אגף הפיקוח על העבודה בירושלים, תל אביב, באר שבע וחיפה, וכן במרכז למידע של המוסד לבטיחות ולגיהות בתל אביב, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שכתובתו WWW.MOITAL.GOV.IL ; הנוסח התקף האחרון שאליו יש הפניה כאמור, הוא הנוסח המחייב;
 
ג. "המשקל  המותר" להרמה נקבע על ידי קריטריונים שונים, כמו למשל: זמן עבודת ההרמה בשעות, מספר ההרמות המתבצע בשעה, מרחק הידיים מהמטען וכו'. בארץ הכפיפות היא להמלצות ACGIH האמריקאיות. ראה טבלאות ותרשימים. בדף תפוצה 120 טלטול ידני של משאות, משקל מותר ללא נזק גופני. בהוצאת מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות.

ד. המלצות איגודים מקצועיים – נשים – בריטניה
חרף העובדה כי התחיקה בישראל לא מבדילה בין המינים, נתפרסמו בבריטניה המלצות, כעין "חוק אצבע", כי אישה תידרש למשקל הפחוּת בשליש, ממשקל הנדרש לנשיאה מגבר.

מצ"ב תרשים להמחשה. (עמ' 23 , מתוך החוברת הנ"ל: ניטול ידני בתעשיית הבניין והמתכת)


? UK source:  Are there special regulations for women in manual handling
TUC - the umbrella for Britain\'s unions
                             

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה