כניסה הרשמה צור קשר

האם מותר לעבוד במקדחה עם כפפות מגן?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 64091  |  16/04/2018

 

מקדחות על סוגיהם השונים נמנים על משפחת "חלקים סובבים" אי לכך, הדרישה לשימוש בכפפות להגנה על הידיים מופיע בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי). עם זאת קיימים מצבים בהם כפפות המיועדות להגנת הידיים עשויות להיות גורם לפגיעה. אי לכך המחוקק במקרה הנוכחי אוסר שימוש בכפפות בעת עבודה עם חלקים סובבים כפי שמוזכר בתקנות הבאות: תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז - 1997. תקנה 3 - חובות המעביד, קובעת את הצורך בשימוש בציוד מגן אישי כפי שמופיע בתוספת. תת סעיף 6.2 של סעיף 6 (בתוספת) בהגנת כפות הידיים קובעים אי שימוש בכפפות כאשר קיים סיכון של היתפסות הכפפה, כדלהלן:

6. הגנת כפות ידיים
סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה:  
כפפות להגנה מפני פגיעות של גורמים כימיים, פיזיקליים או ביולוגיים;

עבודות ותהליכים מסוכנים
6.2. טיפול בעצמים חדים או מחוספסים, למעט בתהליכים שבהם יש סכנה של כריכת הכפפה סביב חלק של מכונה או חלק הקשור אליה; 


אי לכך בתהליכי העבודה שבהם קיימת סכנת פגיעה בידי העובד, אך בו בזמן יש סיכון שחלק סובב במכונה יגרום להיתפסות ולפגיעה בעובד,  אין להשתמש בכפפות מגן.

כמו כן קיים דף מידע טכני של ILO  המנחה לעבודה בטיחותית עם מקדחת עמוד אשר מציין שאין ללבוש כפפות בעת עבודות קדיחה. 


 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה