כניסה הרשמה צור קשר

האם עבודה על גג מאיסכורית היא עבודה על גג שביר?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 64413  |  18/06/2018

 

ההגדרות המונחים "גג שביר" ו"חומר שביר" מצויות ב"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים) התשמ"ו-1986". מובא מהתקנות: תקנה 1. – הגדרות
בתקנות אלה -

"גג שביר" - גג שסוכך בחומר שביר;
"חומר שביר" -  חומר לסיכוך גג שמבחינת חוזקו איננו בטוח לנשיאת משקלו של אדם. כגון לוחות מאסבסט-צמנט, לוחות אקריליים או לוחות מחומר פלסטי אחר, זכוכית, לוחות בידוד, לוחות מתכת או לוחות אחרים שמחמת טיבם, איכותם או מצבם נעשו בלתי בטוחים;"       

 
למרות שהגדרת "חומר שביר" בתקנות אלה לא מזכירה לוחות "איסכורית" באופן מפורש, הרי מדובר בלוחות מתכת, אמנם מחוזקים, אך עדיין יכולתם לשאת משקל של אדם תהיה תלויה במבנה ההנדסי של הגג.    

בתקנה 14 לתקנות אלה המחוקק דורש כדלהלן: 14. בדיקת גג קיים
לפני ביצוע עבודה על גג קיים תיערך בידי מהנדס בנין או הנדסאי בניין בדיקה יסודית של הגג על כל רכיביו, כדי לוודא שטיבם וחוזקם מאפשר את ביצוע העבודה על הגג בבטחה.

מכאן, מוצע שמהנדס בניין (מתכנן) יגיע לשטח העבודה, יבחן את הגג הספציפי ויבצע הערכה לגבי יכולת המבנה/הגג לשאת משקל אדם, כאמור בתקנה 1. במידה שהגורם המקצועי שיבדוק את הגג בדיקה יסודית יציין שמצב הכיסוי של הגג איננו בטוח לנשיאת משקל אדם, יש להתייחס לגג כאל "גג שביר". במקרה זה, יש כמובן לפעול על פי האמור בתקנות הנ"ל, על כל סעיפיהן, כולל שימוש בלוחות דריכה וזחילה, שהוזכרו בתקנה מס' 4 (להלן).
 
4. לא יעבוד אדם על גג שביר או תלול אלא בהימצאו על לוח דריכה או זחילה מתאים, שהונח כך שבזמן עבודה עליו תימנע שבירת סיכוך הגג, והלוח הובטח בפני תזוזה ובפני נדנוד.
 
עבודה בגובה

תקנות נוספות המחייבות בעבודה על גגות הן:
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007.
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה