כניסה הרשמה צור קשר

מה ההגנה הנדרשת נגד התחשמלות ב"מתקן חשמלי ארעי"? (באתר בנייה)

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 64523  |  15/10/2018

 

ההגנות למניעת התחשמלות ב"מתקן חשמלי ארעי" מעוגן בתקנות החשמל (מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2002.

כפי שמופיע ב- תקנה 9 הגנה נוספת בפני חשמול לתקנות אלה מחייבת כדלהלן:

9. בית תקע יוגן באחד מאמצעי הגנה אלה:

(1)  מפסק מגן בעל זרם הפעלה נומינלי של לא יותר מאשר –
(א)   0.030 אמפר בעבור בית תקע חד-מופעי לזרם של 16 אמפר או 32 אמפר במתח 230 וולט;
(ב)   0.500 אמפר בעבור בית תקע חד-מופעי לזרם העולה על 32 אמפר או בית תקע תלת-מופעי;
יכול שמפסק מגן אחד יגן על כמה בתי תקע;
(2)  מתח נמוך מאוד;
(3)  הפרד מגן, כהגדרתו בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1,000 וולט), התשנ"א-1991.
 
אמצעי המיגון ייבחר על פי הנאמר בתקנה.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה