כניסה הרשמה צור קשר

מה הדרישות לגבי מגיש מאומן – עזרה ראשונה?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 67449  |  31/12/2018

 

דרישות התחיקה

א) הדרישות לגבי מגישי עזרה ראשונה במקומות עבודה מתבססות על "
פקודת הבטיחות בעבודה תש"ל 1970", סימן ה': עזרה ראשונה סעיפים 147, 148, ו-149. סעיף 148 מציין:ב) תקנה מס' 1
לתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח-1988,קובעת:

""מגיש מאומן" -
אדם שמונה על ידי המעסיק להגיש עזרה ראשונה במקום עבודה, בהתאם לסעיף 148 לפקודה;"

ג) 
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח-1988, תקנות מס' 186 ו-187 מפרטות הדרישות בנושא עזרה ראשונה. בתקנה 187 נאמר, בין השאר:

"מבצע בנייה ימנה אחראי ל ארגז לעזרה ראשונה (להלן - הממונה), והוא יהיה מצוי במקום כל שעות העבודה; באתר שבו עובדים יותר מ-50 איש, על הממונה להיות מאומן במתן עזרה ראשונה".

סקירת תחיקת הבטיחות בעבודה לא העלתה התייחסות נוספת לגבי הכשרתו והדרכתו הבסיסית של ה"מגיש המאומן". מקומות עבודה רבים ממנים ל"מגיש מאומן" עובד שעבר השתלמות מתאימה במד"א, בארגונים אחרים או קורס חובשים במסגרת צה"ל.

ככלל, מקובל לראות בדרישות התחיקה "דרישות מינימום".
 
אף על פי שלא אותרה התייחסות לנושא הכשרת המגיש המאומן בתחיקה שהוזכרה לעיל, חיוני להכשיר מגיש עזרה ראשונה ע"י גורמים מקצועיים, כגון מד"א. בנוסף להקניית מיומנות במתן עזרה ראשונה, אם וכאשר יש צורך, חשוב מאוד להקנות למגיש עזרה ראשונה את הידע על אודות פעולות שאותן הוא מוסמך לבצע כמגיש עזרה ראשונה,  ופעולות ומהלכים שאותם אסור לו לבצע. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה