כניסה הרשמה צור קשר

מהם תפקידיו של מנהל עבודה בעבודות בנייה/בנייה הנדסית?

 

משיב: יקי אלעד   |  מס’ תשובה 59734  |  04/03/2019

 

עבודות בנייה – הגדרה

עבודות בנייה ועבודות תשתית מופיעות ונכללות בהגדרה של "בנייה" ו"בנייה הנדסית" על פי "פקודת בטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970", סעיף 1: הגדרות

"בנייה" –
(1) עבודות הכנה והנחת יסודות לבניין, הקמת בניין, הריסתו, שינוי מבנה, תיקונו או קיומו, לרבות חידוש מילוי המַשָּׁקִים וניקוי חיצוני של המבנה, ולמעט בנייה הנדסית; 
(2) עבודות להתקנת מערכות למים, לביוב, לחשמל, להסקה או לתקשורת ועבודות כיוצא באלה, ובלבד שמבצעים אותן אגב הקמת בניין או אגב הקמתו של מבנה, שהקמתו הוגדרה כבנייה הנדסית; 

"בנייה הנדסית" - 
(1) בנייה של קו או שלוחה של מסילת ברזל; 
(2) בניית מִסְפָּן, מבדוק, נמל, נתיב שיט פנימי, מנהרה, גשר, מכון מים, מאגר, קו צינורות, מוביל מים, ביב או מכון ביוב, הריסתם, שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידוש מילוי המשקים והצבע; 
(3) כל בנייה אחרת שנקבעה;


הגדרה לעבודות נוספות לסוגי עבודות בנייה הנדסית מופיעה ב"צו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), התשכ"ב-1961", תקנה 1 מגדירה סוגי עבודות נוספות 

תקנה 1  עבודות בנייה הנדסית


מנהל עבודה - תפקידיו

תפקידו של  מנהל העבודה מפורט ב"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988", תקנה 1  הגדרות 

"בנייה" , "עבודות בנייה" או "פעולות בנייה" – פעולות בנייה ובנייה הנדסית כמשמעותם בפקודה ובצו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), התשכ"ב-1961; 

בתקנה הבאה מופיע תפקידו  של מנהל עבודה לעבודת בנייה, תקנה 5 אחריות מנהל עבודה


 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה