כניסה הרשמה צור קשר

האם החוק מאפשר שימוש בסולמות עץ באתרי בניה?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 68930  |  24/06/2019

 

התקנות מאפשרות בניית סולמות מעץ באתר הבנייה אולם הסולמות חייבים לעמוד בדרישות התחיקה ו/או התקינה הישראלית בעניין זה.
 
סולמות עץ - תחיקה

התייחסות תחיקתית לסולמות עץ באתרי בנייה (כולל עקרונות בסיסיים ומידות) מוסדרת בתקנות 72 ו-76-78
לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988.
 
סולמות עץ - תקינה

לעניין הסולמות קיים תקן ישראלי ת"י 1847 חלק 2, סולמות: דרישות, בדיקות וסימון
 
תקציר התקן:

תקן זה מפרט את המאפיינים הכלליים של התכן, דרישות ושיטות בדיקה של סולמות. תקן זה חל על סולמות  מיטלטלים. בין היתר, התקן מנחה לעניין סולמות עץ: בחירת סוג העץ, עמידה בתנאי החוזק, מידות, סוג החיבור ועוד.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה