כניסה הרשמה צור קשר

מהי תוכנית לביצוע עבודות הרמה (תוכנית הנפה)?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 68928  |  12/08/2019

 

תוכנית לביצוע עבודות הרמה ("תוכנית הנפה"), מיועדת לתת מענה למגוון סיכונים פוטנציאליים אשר להם נחשפים העובדים בתהליך הרמת מטענים בעזרת מנוף, ותכלול התייחסות לדברים הבאים: 
 
  • אפיון המטען המורם (משקלו, צורתו ועוד).
  • מיקום וצורת קשירה של המטען.
  • מרחק הנפה (ממרכז המטען למרכז המנוף).
  • מקום הצבת העגורן.
  • שטח האתר.
  • מענה למכלול הסיכונים הקיימים בתחום סביבת העבודה המתוכננת והציוד שאמורים להשתמש בו.

בתחיקה הישראלית לא אותרו סימוכין למונח "תוכנית הנפה" וקביעה תחיקתית מי מוסמך להכינה ולאשרה. נהוג לשייך את "תוכנית הנפה" לתחום הבטיחות הקרוי "כללי מקצוע טובים" (Codes of Practice). מקובל שבהכנתה עוסקים מפעילי ציוד הרמה בהסתמך על ניסיונם המקצועי. מקומות עבודה מסוימים נוהגים לשלב גם את הממונה על הבטיחות ואם יש צורך (משימת ההנפה מורכבת במיוחד), גם גורמים מקצועיים ומומחים חיצוניים, כאשר כל גורם תורם את חלקו לעניין.

למידע נוסף ניתן לעיין בחוברות בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות:
 
 
הערה: את פרסומי המוסד לבטיחות ולגיהות ניתן להשיג במחסן ההפצה, רח' אלי ויזל 2, ראשון לציון (המכללה למינהל), טל': 03-7715210, או להזמין באמצעות האתר שלנו: http://www.osh.org.il.
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה