כניסה הרשמה צור קשר

כישורים הנדרשים מעוזר בטיחות?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 71091  |  19/05/2020

 

בנובמבר 2018 אישרה הכנסת עדכון חוק ארגון הפיקוח (תיקון מס' 11) - 2018המחייב את מבצעי עבודות בנייה למנות עוזר בטיחות למנהלי עבודה.

מהות תפקידו: לסייע למנהל העבודה ביישום הוראות הבטיחות באתר.
 
הסעיף הבא בחוק קובע את הכישורים הנדרשים למינוי
התקנות דורשות מינוי עוזר בטיחות שעבר הכשרה ייעודית והוסמך לכך. קיים המסמך הבא של מינהל הבטיחות בסעיף 9.1 – תנאי קבלת המועמדים להכשרה.

מופיעים הכישורים הנדרשים


 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה