כניסה הרשמה צור קשר

מהו המשקל המותר לטלטול ידני של מטענים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 51120  |  12/02/2012

 

א. העיקרון המוביל בנושא טלטול-ידני:
מטען יוּרָם באמצעות עזרי-הרמה מתאימים. זהו "אמצעי-ההגנה" הטוב בפני פגיעה. קיימים אמצעים רבים כגון עגלות התקנים ואמצעי-הרמה לניטול ידני כגון - מנופים ועגלות למיניהם, מסועים ומגוון פתרונות לכל סוג עבודה וחפץ.
לשאלתך - ראה להלן: התאמת המטלה לעובד.
איש ארגונומיה יוכל לנתח את המטלה ולקבוע נוהלי טלטול ע"פ הצורך והמדדים שלהלן.  

ב. אמצעים עיקריים להרמה נכונה וטלטול-משאות (מתוך דף-תפוצה 120 - מרכז-מידע)
- התאמת עמדת העבודה והתהליך - לעובד (ולא להיפך !!!)
- התאמת סוג-המטלה ליכולתו האישית של העובד, לגילו, מינו, כושרו, יכולתו הפיזית ובריאותו. ניתן להוריד את דף-תפוצה 120 באתר הבא .

ג."המשקל המותר" להרמה נקבע ע"י קריטריונים שונים, כמו למשל:
זמן עבודת-ההרמה בשעות, מספר ההרמות המתבצע בשעה, מרחק-הידיים מהמטען וכו''.
בארץ הכפיפות הינה להמלצות ACGIH האמריקאיות. ראה טבלאות ותרשימים.
לעיונך מצ"ב מתוך החוברת המאוזכרת להלן: (בנספח המשך למכתב זה) 14. מדד העומס המומלץ -  TLVעמ'' 24-26 ארה"ב ACGIH

מקורות - החוברת:
ניטול ידני בתעשיית הבנין והמתכת- מדריך למנהל (מיון 010.1) חוברות מידע/ מרכז מידע המוסד לבטיחות /אוה הנימן ארגו בע"מ 2005 לשימוש מ-מ בלבד - קישורית :..\חוברות מידע\ניטול ידני בתעשיית הבניין והמתכת 23 5 05.doc 

ד. "המשקל המותר" להרמה וטלטול-ידני - הבסיס התחיקתי - ישראל , לידיעה:
תחיקת הגיהות בעבודה במדינת ישראל כוללת התייחסות ל"חשיפה מרבית מותרת" ל"גורמים כימיים ופיסיקליים". זאת ע"פ:
- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), 1990 בנושאים מסוימים, וזה כולל טלטול-ידני, ערכי החשיפה כפופים למתפרסםע"יACGIH, USA .

ה. המלצות איגודים מקצועיים - נשים - בריטניה:
חרף העובדה כי התחיקה לא מבדילה בין המינים - נתפרסמו בבריטניה המלצות, כעין "חוק אצבע", כי אישה תידרש למשקל הפחות
ב -שליש ממשקל הנדרש לנשיאה מגבר. מצ"ב תרשים להמחשה. (עמ'' 23 , מתוך החוברת הנ"ל: ניטול ידני בתעשיית הבנין והמתכת)

?UK source: Are there special regulations for women in manual handling

 TUC - the umbrella for Britain\''s unions 

14. מדד העומס הממולץ - TLV  
הנזק הבריאותי הנזק הבריאותי כתוצאה מטלטול ידני מאומץ שייך ל"גורמים מזיקים … פיסיקליים". הכפיפות בתחיקת הבטיחות בעבודה הינה לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א – 1990.
ערכים מותרים:
החשיפה המשוקללת המותרת, החשיפה המרבית המותרת לזמן קצר, תקרת החשיפה המותרת והסמנים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית יהיו לפי המתפרסם בארצות הברית במהדורה האחרונה של הספר: ACGIH. 
יש לראות בהמלצות ה - ACGIH בנושא זה כמיטב כללי המקצוע בנושא, והם מהווים סטטוס מקצועי. 

בשנת 2004 פורסם על ידי ACGIH מדד העומס המומלץ  - (TLV (Threshold Limit Value. זהו מדד לעומס ההרמה המומלץ בתנאי עבודה אשר בהם מבצע העובד פעילויות הרמה. מדד זה מאפשר להגדיר את פעילויות ההרמה החוזרות ונשנות, ללא חשיפת העובד לסיכון העלול לגרום לנזק בגב תחתון ובכתפיים. כאשר ערכי ההרמה חורגים מאלה המומלצים, או כאשר מאבחנים הפרעות במערכת שריר-שלד, יש לנקוט באמצעים מתקנים.  עומס ההרמה המומלץ (TLV) אשר מפורט בטבלאות 3-1 מתייחס לפעילויות ההרמה המוגדרות עפ"י משכן (כלומר- יותר או פחות משעתיים ליום), וכן עפ"י שכיחותן (כלומר-מספר ההרמות לשעת עבודה).  במידה ותנאי העבודה או הגורמים המפורטים מטה מתקיימים, יש להתייעץ עם גורם מקצועי להפחתת העומסים.  
- הגדרת תדירות הרמה, גבוה, מוגדר כ- מעל 360 הרמות לשעה
- הגדרת משמרות עבודה, משמרות ארוכות הינן מעל- 8 שעות ליום
- אסימטריה גבוהה, הרמה של יותר מ- 30 מעלות במישור העבודה.
- הרמה ביד אחת.
- תנוחת גוף נמוכה, הרמה תוך כדי ישיבה, כריעה
- מגבלות בתנועות הגב, כגון: בישיבה או רכינה.
- סביבת עבודה, חום סביבתי ואחוזי לחות גבוהים. (ראה ערכי TLV לעומס חום).
- הרמת חפצים בלתי מיוצבים, כגון: נוזלים עם מרכז כובד משתנה.
- אחיזה בלתי נאותה: חסר בידיות תפיסה, חריצי תפיסה או אמצעי אחיזה אחרים.
- עמידה בלתי יציבה, כאשר אין אפשרות לייצב את הגוף על 2 רגלים.
מדד TLV  התייחסות גבהים במישור האנכי:

טבלה מס. 1 TLV  לפעילויות הרמה:

משעתיים ביום ומעלה  60 פעילויות הרמה לשעה
                                           או
                    משעתיים ביום ומעלה 12 פעילויות הרמה לשעה

 
 
מישור אנכי מישור אופקי
קרוב קטן מ 30 ס"מ בינוני 30 ס"מ עד 60 ס"מ רחוק 60 ס"מ עד 80 ס"מ
טווח הגעה 30 ס"מ מעל לגובה הכתפיים ועד 8 ס"מ מתחת לגובה כתפיים 16 kg 7 kg אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות
גובה פרק אצבע ועד מתחת לכתפיים 32 kg 16 kg 9 kg
מרכז השוק ועד למפרק האצבע 18 kg 14 kg 7 kg
מגובה רצפה ועד לאמצע השוק 14 kg אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות
 
 
טבלה מס. 2 TLV  לפעילויות הרמה:

משעתיים ביום ומעלה  12 עד 30 פעילויות הרמה לשעה
                                           או
                    משעתיים ביום ומעלה 60 עד 360 פעילויות הרמה לשעה
 
מישור אנכי מישור אופקי
קרוב קטן מ 30 ס"מ בינוני 30 ס"מ עד 60 ס"מ רחוק 60 ס"מ עד 80 ס"מ
טווח הגעה 30 ס"מ מעל לגובה הכתפיים ועד 8 ס"מ מתחת לגובה כתפיים 14 kg 5 kg אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות
גובה פרק אצבע ועד מתחת לכתפיים 27 kg 14 kg 7 kg
מרכז השוק ועד למפרק האצבע 16 kg 11 kg 5 kg
מגובה רצפה ועד לאמצע השוק 9 kg אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות
 
 
טבלה מס. 3 TLV  לפעילויות הרמה:

משעתיים ביום ומעלה  30 עד 360 פעילויות הרמה לשעה
 
מישור אנכי מישור אופקי
קרוב קטן מ 30 ס"מ בינוני 30 ס"מ עד 60 ס"מ רחוק 60 ס"מ עד 80 ס"מ
טווח הגעה 30 ס"מ מעל לגובה הכתפיים ועד 8 ס"מ מתחת לגובה כתפיים 11 kg אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות
גובה פרק אצבע ועד מתחת לכתפיים 14 kg 9 kg 5 kg
מרכז השוק ועד למפרק האצבע 9 kg 7 kg 2 kg
מגובה רצפה ועד לאמצע השוק אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות אין משקל מומלץ ידוע להרמה חזרתיות
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה