כניסה הרשמה צור קשר

מי הוא יועץ בטיחות ומה אחריותו?

 

משיב: שלום ויסמן     |  27/11/2011

 

א. יועץ/מהנדס בטיחות אינו מקצוע או תפקיד שמוגדר בחוק או תקנות השייכים לתחום הבטיחות כמו מונחים כמו "ממונה בטיחות", "נאמן בטיחות" או "חברי ועדות בטיחות".

ב. ידוע לנו שקיימים גופים כמו רשויות מקומיות, משטרה וכד' שמתנים במסגרת ההנחיות הפנימיות שלהם קבלת חוות דעת/אישור שלמהנדס/יועץ בטיחות מבלי שכישוריו, השכלתו ודרך הביצוע משימתו מעוגנים בתחיקת הבטיחות. מכיוון שתפקידיו וסמכויותיו אינן מוגדרות בתחיקה הוא בעל מקצוע חיצוני שנלקח לייעץ להנהלת הארגון בהתאם לכישוריו ניסיונו והמוניטין שרכש בשטח. במקרה זה,חיוני שיתוף פעולה בין ממונה הבטיחות והיועץ באופן שכל אחד יתרום מניסיונו לקבלת פתרונות אופטימאליים שניתן יהיה להציג במשותף בפני הנהלת הארגון. 

ג. רצוי שיועץ הבטיחות יהיה לפחות "ממונה על בטיחות" כשיר כפי שמוגדר בחוק או לחלופין בעל השכלה בתחום הנדסה מוגדר או הנדסת בטיחות ושהכשרתו וניסיונו יתאימו לתחום שבו הוא נותן שרותי ייעוץ.

ד. "יועץ בטיחות" ו"יועץ בטיחות מוסמך" מאוזכר במספר תקנות הנוגעות לנושאים מסוימים שאינם משויכים לתחום בטיחות וגיהות בתעסוקה, אלא לתחום בטיחות במקומות ציבוריים (אספות), בריכות שחיה, מיתקני ספורט. 

להלן ציטוט מתוך התקנות אלה:

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד-2004תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
בנוסף לכך, קיימים תקני בטיחות המאזכרים "יועץ בטיחות". לדוגמה: בתקן ישראלי - ת"י 5688 מוזכר "יועץ בטיחות לאירוע המוני"נאמר שם שהגדרת עיסוקו:
"כפי שייקבע בחוק רישוי עסקים (תיקון - אירועים המוניים)".
גם לנושא זה טרם נקבעו הגדרות בתחיקה.

ה.לידיעה:
ממונה על הבטיחות הינו בעל תפקיד שהדרישה למינויו מחויבת בהתאם ל"חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשמ"ד-1954" וכמפורט ב"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו -1996".
תקנה מס' 10 מהתקנות הנ"ל מפרטת את תפקידיו וסמכויותיו של הממונה על הבטיחות.
על מנת לקבל הסמכה כממונה בטיחות להנדסאי נדרש על פי " תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996".

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה