כניסה הרשמה צור קשר

תוצאות חיפוש

מעלה ...

תשובת השבוע

מתאריך: 28.08.2017

 

שאלה:

האם נדרשות בדיקות תקופתיות למכל/מכל ואקום/מכל תת-לחץ?

 

התשובה:

בדיקת בודק מוסמך היא למתקני לחץ בלבד. דרישות התחיקה לחובת בדיקה מתקני לחץ מעוגנות ב"פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970"

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע