כניסה הרשמה צור קשר

תוצאות חיפוש

מעלה ...

תשובת השבוע

מתאריך: 20.03.2017

 

שאלה:

מהו התקן אשר על פיו נדרש להתקין גלילי גז ומכשירים צורכי גפ"מ? (גז בישול)

 

התשובה:

התקנת ותפעול מערכת לגפ"מ הינה בהתאם לתקן ישראלי מס' 158 על כל חלקיו.

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע